месец септември

  1. Регионален исторически музей – Русе
  2. Проф. дин Милко Палангурски
  3. Венета Константинова Даскалова
  4. Благовест Благоев
  5. Владимир Донев
  6. Георги Н. Николов
  7. Атанас Ванчев де Траси
  8. Проф. дин Калчо Калчев
СПОДЕЛИ В