Нови книги през месец ноември

 1. Закон за кооперациите. Закон за жилищностроителните кооперации, изд. Сиби, 2018 г.
 2. Интелектуална собственост, Ч.2, изд. Сиби, 2018 г.
 3. Международно право, Ч. 1, изд. Сиби, 2018 г.
 4. Международно право, Ч. 2, изд. Сиби, 2018 г.
 5. Мръчков, Васил. Трудово право, изд. Сиби, 2018 г.
 6. Стоянов, Иван. Финансово право, изд. Сиела, 2018 г.
 7. Иванов, Атанас. Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК, изд. Нова звезда, 2018 г.
 8. Стоянов, Иван. Данъчно право, изд. Сиела, 2018 г.
 9. Радев, Емил. Оздравителният план, изд. Труд и право, 2018 г.
 10. Голева, Поля. Търговско право. Търговски сделки, изд. Нова звезда, 2018 г.
 11. Стефанов, Георги. Теми за държавен изпит по гражданскоправни науки, изд. Абагар, 2018 г.
 12. Николов, Стоян. Иваил цар, кн. 2, изд. Попов мост, 2018 г.
СПОДЕЛИ В