Нови книги през месец октомври

 1. Административен процес, изд. Сиби, 2018 г.
 2. Булгарика – Ираника. Сборник с доклади от научна конференция, посветена на 115 години от установяването на дипломатически отношения между Република България и Ислямска република Иран София, октомври 2012 г., изд. ТАНГРА ТанНакРа, 2016 г.
 3. Българите торлаци, изд. ТАНГРА ТанНакРа, 2017 г.
 4. Вучков, Веселин. Наказателен процес, изд. Сиби, 2018 г.
 5. Ганев, Димитър. Пътят към Конституцията, изд. Сиела, 2018 г.
 6. Георгиева, Теодора. Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ. изд. Сиела, 2018 г.
 7. Градешлиев, Иван. Българите гагаузи, изд. ТАНГРА ТанНакРа, 2014 г.
 8. Граждански процесуален кодекс, изд. Сиби, 2018 г.
 9. Давидкова-Димитрова, Десислава. Защитникът в наказателния процес на Република България, изд. Сиби, 2017 г.
 10. Друмева, Емилия. Конституционно право, изд. Сиела, 2018 г.
 11. Киселова, Наталия. Политически права на българските граждани, изд. Сиела, 2017 Г.
 12. Маринова, Гергана. Споразумението в българския наказателен процес, изд. Сиби, 2017 г.
 13. Масонството в България, Ч. 1, изд. ТАНГРА ТанНакРа, 2018 г.
 14. Митов, Георги. Наказателни дела от частен характер, изд. Сиби, 2017 г.
 15. Москова, Нора. Рамковият договор, изд. Сиела, 2018 г.
 16. Особени залози и други обезпечения, изд. Сиби, 2018 г.
 17. Панайотова, Емилия. Основни принципи на изпълнителната дейност по АПК, изд. Сиби, 2018 г.
 18. Славов, Атанас. Гражданското участие в конституционната демокрация, изд. Сиела, 2017 г.
 19. Стоилов, Янаки. Правните принципи - теория и приложение, изд. Сиби, 2018 г.
СПОДЕЛИ В