Нови книги през месец септември

 1. Андонов, Станимир. Маркетингово позициониране, изд. Изток-Запад, 2014 г.
 2. Антов, Пламен. Поезията на 1990-те: Българско и постмодерно, изд. Жанет 45, 2010 г.
 3. Баева, Искра; Калинова, Евгения. 16-а република ли?, изд. Изток-Запад, 2017 г.
 4. Букова, Яна. 4 приказки без връщане, изд. Жанет 45, 2016 г.
 5. Букова, Яна. Пътуване по посока на сянката, изд. Жанет 45, 2014 г.
 6. Величков, Петър. Прототипи и герои. Тайни, загадки, съдби, изд. Изток-Запад, 2013 г.
 7. Герварт, Робърт. Победените. Защо Първата световна война така и не приключи (1917-1923),  изд. Изток-Запад, 2018 г.
 8. Дойчева, Венета. Въобразената телесност, изд. Жанет 45, 2016 г.
 9. Евтимова, Здравка. Зелените очи на вятъра, изд. Жанет 45, 2018 г.
 10. Илиев, Георги. Лятото на 1913 г. Документирани свидетелства за геноцида над българите, изд. Изток-Запад, 2013 г.
 11. История на България в дати. Българската хроника, изд. Изток-Запад, 2017 г.
 12. Йорданова, Димана. Жената и мъжете, които бях, изд. Жанет 45, 2016 г.
 13. Карамфилов, Росен. Колене, изд. Жанет 45, 2014 г.
 14. Карамфилов, Росен. Стерео тишина, изд. Жанет 45, 2013 г.
 15. Карамфилов, Росен. Церебрална поезия, изд. Жанет 45, 2016 г.
 16. Коен, Лорънс. Децата, родителите, играта, изд. Изток-Запад, 2012 г.
 17. Котлър, Филип; Джайн, Дипак К.; Месинси, Сувит. Маркетингови ходове, изд. Изток-Запад, 2015 г.
 18. Любенова, Лизбет. Последните български владици в Македония, изд. Изток-Запад, 2012 г.
 19. Радев, Огнян. Лекции по антична култура, изд. Жанет 45, 2018 г.
 20. Сага за Балканската война. Дневник на свещеник Иван Дочев, изд. Изток-Запад, 2012 г.
 21. Секулов, Александър. Високите каменни хълмове, изд. Жанет 45, 2006 г.
 22. Тенев, Дарин. Фикция и образ, изд. Жанет 45, 2012 г.
СПОДЕЛИ В