Нови книги през месец април

 • Ангелова-Игова, Боряна. Изобретяването на човека-машина. Тялото на спортиста, изд. Критика и хуманизъм, 2017 г.
 • Бинсвангер, Лудвиг; Кун, Роланд; Малдине, Анри. Сън и екзистенция, т. 2, Критика и хуманизъм, 2018 г.
 • Буден, Борис. Зона на прехода: За края на посткомунизма, изд. Критика и хуманизъм, 2016 г.
 • Вебер, Макс. Фигури на културата/Фигури на властта, изд. Критика и хуманизъм, 2017 г.
 • Веселинов, Димитър. Френската лексика в романа Тютюн, изд. Сиела, 2012 г.
 • Георгиева, Теодора. Административните нарушения и престъпленията. Сравнителен правен анализ, изд. Сиела, 2018 г.
 • Големият регрес: Международен дебат за духовната ситуация на времето, изд. Критика и хуманизъм, 2017 г.
 • Дейвис, Мерил Уин. Срещи с постмодернизма. Дарвин и фундаментализмът, изд. Сиела, 2005 г.
 • Долто, Франсоаз. В играта на желанието, изд. Критика и хуманизъм, 2017 г.
 • Кавафис, Константинос. Спомни си, тяло, изд. Критика и хуманизъм, 2017 г.
 • Марков, Георги. Пиеси, изд. Сиела, 2018 г.
 • Николов, Григор. Писатели и други български омайници, изд. Сиела, 2018 г.
 • Николов-Торлака, Стоян. Автономията, изд. Попов мост, 2015 г.
 • Николов-Торлака, Стоян. Май ще ни бъде…, изд. Попов мост, 2016 г.
 • Николов-Торлака, Стоян. Северозападен романь, изд. Попов мост, 2014 г.
 • Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско право, изд. Сиела, 2018 г.
 • Предизвикай: Съдебната практика! Гражданско процесуално право, изд. Сиела, 2018 г.
 • Предизвикай: Съдебната практика! Облигационно и търговско право, изд. Сиела, 2018 г.
 • Развитие на реформата на наказателния процес, изд. Сиела, 2018 г.
 • Субективните права: Германски визии, изд. Критика и хуманизъм, 2016 г.
 • Фройд, Зигмунд. Човекът вълк, изд. Критика и хуманизъм, 2013 г.
 • Фройд, Зигмунд; Бройер, Йозеф. Анна О.: Към психотерапия на хистерията, изд. Критика и хуманизъм, 2016 г.
 • Фуко, Мишел. Управляването на себе си и на другите , изд. Критика и хуманизъм, 2016 г.
 • Фуко, Мишел; Бинсвангер, Лудвиг. Сън и екзистенция , изд. Критика и хуманизъм, 2017 г.
 • Щреек, Волфганг. Купено време, изд. Критика и хуманизъм, 2017 г.
СПОДЕЛИ В