Нови книги през месец март

 • Антонова, Неда. Първият след Бога – любовта и смъртта на Васил Левски, изд. Факел, 2017 г.
 • Бейкър, Рандал. Изгубените Балкани, изд. Сиела, 2017 г.
 • Бойд, Дъглас. Октомврийската революция, изд. Сиела, 2017 г.
 • Буковски, Христо. Отключените пътища на богомилите, изд. Сиела, 2017 г.
 • Буковски, Христо. Похитеното съкровище на богомилите, изд. Сиела, 2015 г.
 • Буковски, Христо. Скритият поход на българските кръстоносци, изд. Сиела, 2014 г.
 • В света на човека, т.1: Сборник в чест на проф. дин Иваничка Георгиева, УИ „Св. Климент Охридски“, 2008 г.
 • Велева, Мария. Как се прави история, изд. Форум „България – Русия“, 2013 г.
 • Войников, Живко; Войников, Иван. Древнобългарският календар и Именникът на българските владетели. Митове и реалности, изд. Сиела, 2017 г.
 • Знеполски, Ивайло, съст. Това е моето минало, изд. Сиела, 2012 г.
 • Знеполски, Ивайло, съст. Това е моето минало 2, изд. Сиела, 2012 г.
 • Знеполски, Ивайло, съст. Това е моето минало 3, изд. Сиела, 2015 г.
 • Иванов, Димитър. Кратка история на държавната сигурност 1907-2013, изд. Сиела, 2013 г.
 • Кийл, Махиел. България под османска власт, изд. Тендрил, 2017 г.
 • Ковачева, Ралица. Център и периферия на европеизираните публични сфери, изд. Сиела, 2017 г.
 • Коен, Лорънс. Срещу безпокойството, изд. Сиела, 2015 г.
 • Колев, Тенчо. Християнските ценности като правообразуващ фактор, изд. Сиела, 2017 г.
 • Михайлова-Големинова, Савина. Финансови правни отношения в системата на публичните средства от европейските структурни и инвестиционни фондове, изд. Сиела, 2017 г.
 • Николов, Григор. Български загадки 2, изд. Сиела, 2013 г.
 • Николов-Торлака, Стоян. Иваил цар, изд. Попов мост, 2017 г.
 • Стоянов, Александър. Османската експанзия 1453-1683, изд. Сиела, 2016 г.
 • Фенерски, Николай. 1994, изд. Дива 2007, 2015 г.
 • Хаджикосев, Симеон. Западноевропейска литература, ч. 9 и 10, Ранен европейски модернизъм 1848-1914, изд. Сиела, 2016 г.
 • Христов, Иво. Пред пепелището на нестаналото българско общество, изд. Студио, 2016 г.
 • Чернева, Ваня. Практическа граматика. Нови правила, изд. Коала прес, 2013 г.
СПОДЕЛИ В