месец март

  1. Доц. д-р Алла Градинарова
  2. проф. дн Николай Димитров
  3. Александър Николов
  4. Народна библиотека „П. Р. Славейков“ – гр. Велико Търново
  5. Фондация „Джуниър Ачийвмънт България”
  6. Проф. дин Велико Лечев
  7. Мълвина Господинова
  8. Минчо Г. Минчев
  9. Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
СПОДЕЛИ В