Нашите дарители

Първоначалният фонд на Университетска библиотека от 2943 тома книги се изгражда благодарение на нейните първи дарители: Университетска библиотека при СУ „Св. Климент Охридски“, НКБМ, Първа гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ - В. Търново, Окръжен държавен архив, Читалище „Надежда“ - В. Търново, проф. Александър Бурмов, акад. Петър Динеков, проф. Никола Кожухаров, ст. преп. Димо Минев, Йордан Кулелиев.

Университетска библиотека притежава във фонда си личните библиотеки и сбирки на български учени, писатели и общественици: проф. д-р Иван Гълъбов, проф. д-р Пеньо Русев, проф. д-р Георги Димов, проф. д-р Димитър Чизмаров, Стефан Дичев, Магда Христодулова, Георги Стойков, Маргарита Белова, Недьо Александров, епископ Нестор, Тодор Събев, проф. Атанас Милчев, Богдан Николов, проф. Никола Николов.

Големи дарения са направени и от проф. Ангел Давидов, Ганчо Савов, проф. Константин Мечев, Вътьо Раковски, сем. Платиканови, проф. Димитър Чизмаров, проф. Иван Гълъбов, Невяна Попова, Йордан Вълчев, Вячеслав Василковски, проф. д-р Огнян Стамболиев, проф. Николай Колев, Георги Данчев, проф. Георги Германов.

Дарители от Великотърновският университет са доц. д-р Милен Михов, проф. д-р Кирил Цанков, проф. д-р Иван Харалампиев, проф. Казимир Попконстантинов, проф. дн Сава Василев, проф. Байко Байков, проф. Пламен Легкоступ, проф. Ценка Иванова.

Университетска библиотека има дарения и от Национален фонд „Култура“, Държавна агенция „Архиви“, ИК „Труд и право“, Фондация „Моят музей“, Национален дарителски фонд „13 века България“, Институт Отворено общество, издателство МД „Елиас Канети“, Икономически университет Варна, ИК „Пламък“, издателство „Фабер“.

За 2016 г. дарители са: Светлин Горанов, Румяна Николова, доц. д-р Милен Михов, Георги Игнатов, Лиляна Чанкова, Победа Луканова, ЦАПК Прогрес, Дмитрий Гусев, Ганчо Савов, Стоян Долапчиев.

За 2017 г. дарители са: Венцислав Спирдонов, Георги Н. Николов, Иван Сергеев, проф. д-р Никола Николов, проф. д-р Багрелия Борисова, Цанко Цанев, Димитър Томов, проф. д-р Ценка Иванова, проф. дн Сава Василев, Марио Йончев, Анна Василковска.

СПОДЕЛИ В