Отдел „Обслужване и книжни фондове“

Служителите на отдел „Обслужване и книжни фондове“ на УБ се грижат за съхраняването, подреждането и поддържането на фонда от книги и периодични издания в читалнята на библиотеката. Отговарят за издаването на читателски карти, поддържането на електронна база данни „Обслужване на читатели“. Подпомагат научните търсения на студенти, докторанти и преподаватели като им предоставят подробна информация за конкретен автор, заглавие, статия, предметна рубрика и т.н., посредством специализиран софтуер и систематично-азбучните каталози на място в заемна служба. Извършват се многобройни устни консултации. Работи се персонално с всеки читател.

В заемна служба на библиотеката (първата врата вляво от входа) е инсталирана контролна система за опазване на фонда от кражби. Читател, заловен при опит да унищожава, уврежда или изнася библиотечен материал, без разрешението на дежурния библиотекар, се наказва с отнемане правото да заема книги от УБ и филиалните библиотеки. Потребителите на читалнята могат да ползват на място услуги по ксерокопиране и разпечатване.

Читалнята на библиотеката се намира на I етаж до заемна служба. Помещението предлага 60 читателски места. В нея се влиза без връхни дрехи и багаж. Въпросните се оставят на съхранение в гардеробната при копирния център.

Библиотечният фонд в читалнята е общодостъпен за студенти, преподаватели и служители на ВТУ. Налице са следните колекции:

  • речници и справочници
  • учебници, учебни помагала и книги на български и чужди езици, подредени по раздели на знанието и азбучен показател
  • периодични издания

Периодичните издания (съвременни научни списания, вестници, журнали) са подредени в обособена за целта част на помещението, като са разпределени по текущата година, месец, седмица. Наредени са по азбучен ред, както следва - на кирилица (български, руски) и на латиница (английски, немски, френски).

Отделът притежава второ помещение - преподавателска читалня, която разполага с 16 места и 2 компютъра. Там са подредени атласи, многотомни речници и справочници, био-библиографии, архив на Държавен вестник, енциклопедии на престижни издания, сред които "Британика", "Майерс Лексикон", "Брокхаус", англоезични речници на Оксфорд, оригинални немскоезични речници на Братя Грим и друга специализирана академична литература.

Отделът предлага услугата междубиблиотечно заемане. Преподавателите и студентите на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” могат да поръчват материали (книги и статии от периодични издания и сборници) от библиотеки в страната и чужбина, които не са притежание на УБ. За да направите поръчка, е необходимо да имате валидна читателска регистрация и да разполагате с точна библиографска информация за търсеното заглавие.

СПОДЕЛИ В