МЕЖДУНАРОДЕН ПРОЕКТ НА АТЕЛИЕ „ИСТОРИЯ И ПАМЕТ“

 
 

АТЕЛИЕ „ИСТОРИЯ И ПАМЕТ“ реализира своя първи международен проект в партньорство с Европейски информационен център – Велико Търново. Студентите от Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ Теодора Желева, Йордан Райков и Димитър Русинов взеха участие в обучителен семинар по проект EUROPEAN CONTEST: NARRATTING THE DIALOGUE”. Срещата се проведе в дните 12-17 февруари 2018 г. в град Рим (Италия). Вечният град посрещна младежки лидери от Испания, Италия, Словакия, Естония, Румъния и България. Свързващото звено между всички тях се оказа „принадлежността“ към хуманитаристиката.

В съответствие с целите на проекта, ориентирани към нуждата от диалог в света на младите и неговите различни проявления, домакините бяха подготвили натоварена програма, наситена с много и разнообразни дейности. Обучението премина през няколко етапа. През първия ден младите хора представиха себе си чрез споделяне на лични истории, които са променили коренно живота им. Всеки участник се идентифицира чрез предмет, своеобразно анализиран от останалите присъстващи. По този начин младежите осъзнаха важността на предметите, свързани с тяхното ежедневие и разшириха разбирането си за „езика“ на вещите при комуникацията с околните. Чрез личните спомени участниците бяха провокирани да споделят своя социален опит, с цел осмисляне на заобикалящия ги свят. Денят завърши с междукултурна вечер, по време на която всеки екип представи своята държава чрез интересни факти, традиции, обичаи и особености на кухнята. Българските хора и ръченици предизвикаха много емоции и обраха овациите на публиката.


Специално внимание по време на обучението бе отделено на проблемите за работата на паметта и техниките на припомняне. Чрез примери от своя живот, под формата на интервю, участниците трябваше да споделят истории, които са променили не само техния, но и заобикалящия ги свят. Беше обърнато внимание на позицията „фасилитатор“, в която е поставен човекът, работещ с различни групи и играещ ролята на посредник между тях. Осмислянето на социалния опит на индивида бе постигнато чрез групова работа и поставяне на участниците в ситуации, в които те споделяха и обсъждаха ранни спомени, разделени на полов принцип. Младежите идентифицираха стереотипи и дискутираха влиянието на различни фактори, които ги формират. Резултатите от работата на групите бе визуализирана чрез постери. Оживени дискусии съпътстваха обсъждането на промените в стереотипните представи за социалните роли и характерните белези на съответната група. Поредно предизвикателство бе изборът на фасилитатор, който да подпомага определянето и решаването на поставените задачи чрез структуриране на дискусиите.

По време на обучителния семинар бяха моделирани различни ситуации, в които младите хора имаха възможност да развият своите лидерски качества, уменията за работа в екип и за решаване на казуси. В заключителния етап на срещата участниците разработиха конкретни проекти идеи, в основата на които заложиха концептуални идеи за решаване на различни актуални проблеми.

В наситената с дейности обучителна програма домакините бяха предвидили специална туристическа обиколка на италианската столица. Срещата с културното наследство на Вечния град допълни пъстрата палитра от впечатления и емоции, новите контакти и възможностите за съвместни дейности.

Още през месец май членовете на Ателието ще реализират нов международен проект, отново на италианска земя, но този път в Милано. Предстоят организационни срещи за подбор на участници в екипа.


 
 

 

СПОДЕЛИ В