Художествено-творческа и спортна дейност

Образователна работилница „Детски университет“ – „Коледата по света“

Образователна работилница „Детски университет“ – „Космическо приключение“

Образователна работилница „Детски университет“ – „Забавна зооакадемия“

Образователната работилница „Детски университет“

Второ издание на иновативната инициатива „Маратон за герои“

Маратон за герои

Дни на студентската научноизследователска, художествено-творческа, изпълнителска и спортна дейностДетска художествена изложба VІ издание, 2019

Детска художествена изложба V издание, 2018

За пореден път отбора на ВТУ по Хандбал жени - носител на Шампионска титла

Академична седмица в Педагогически факултет

„През води и гори” с музика, слово и танц!

Изложба на детски рисунки

Шампионска титла за отбора на ВТУ по Хандбал - жени, с ръководител и треньор доц. д-р Росица Димкова

Среща-разговор „Да си спомним за нашите учители …”, в памет на проф. дпн Марин Люлюшев

ДВЕ НАГРАДИ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН АКОРДЕОНЕН КОНКУРС ЗА ГЛ. АС. Д-Р ВАСЯ МАНДИКОВА-ИВАНОВА

Седмица на академичните творчески изяви

Отборът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” по Хандбал за жени – носител на Шампионска титла

СПОДЕЛИ В