Контакти

Свържете се с нас!


ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

от 08:00 до 12:00 ч.

от 12:30 до 16:30 ч.

почивни дни: събота и неделяСекретар - декан: Румяна Стефанова Раева

Телефон: О62 638 826

e-mail: pf_vtu@ts.uni-vt.bg

Организатори учебен процес

Катедра „Педагогика“

Мирослава Йорданова Бонева 062 610 214
m.boneva@ts.uni-vt.bg

Катедра „Теория и методика на физическото възпитание“


Катедра „Музика“ Ваня Александрова Райчева

Катедра „Предучилищна педагогика“

062 610 272
v.raicheva@ts.uni-vt.bg

Катедра „Начална училищна педагогика“

СПОДЕЛИ В