Материално-техническа база

Материално-техническата база, с която основно разполага Педагогически факултет е поместена в Корпус 5 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Създадени са добри условия за протичане на учебния процес, в съответствие със спецификата на педагогическите специалности, съвременните методи на обучение и образователни технологии. Аудиторната заетост на студентите от факултета се осъществява предимно в зали №307, №308, №400, №404, №406, №407, №409, №414, №506, №601, №602, №603, №604, №606, №607, №608, №609, №612, №614, №615, №618, №706. На разположение на специалност Педагогика на обучение по музика са девет методически кабинета в Корпус 7 на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Практическите и методически занятия на студентите от специалност Педагогика на обучение по физическо възпитание се провеждат в Университетски спортен комплекс, както и дисциплината „Спорт“ за всички специалности на Педагогически факултет.

Значима роля за качеството на обучение, неговата ефективност и актуализиране в синхрон с новостите в педагогическия процес, има подобряването на материалната база. В началото на академичната 2015/2016 година за нуждите на новата специалност „Предучилищна педагогика и логопедия” беше открит специализиран кабинет по логопедия. През 2019 година материално-техническата база на Педагогически факултет бе обогатена с още два нови специализирани кабинета – кабинет по специална педагогика и приобщаващо образование и специализиран кабинет на името на проф. Бижков. Вторият е предназначен за образователна, методическа, консултантска и експертна дейност. За обучението на студентите от Педагогически факултет на територията на Корпус 5 се използват и други специализирани зали и кабинети:

 • Зала „Проф. дпн Марин Люлюшев”;
 • Център за образователни технологии и мениджмънт в образованието  
 • Кабинет за ранно чуждоезиково обучение;
 • Интерактивен методически кабинет;
 • Център за социално-педагогически изследвания и практики;
 • Зала за обучението по Методика на изобразителното изкуство;
 • Зала „Родолюбие”;
 • Методически кабинет на катедра „Предучилищна педагогика”;
 • Зала „Доц. д-р Маргарита Каменова”, предназначена за методика на обучението по техника и технологии;
 • Зала по чуждоезиково обучение;
 • Зала „Медико-биологични науки”;
 • Зала „ Студентско консултиране”;
 • Зала „Инклузивно образование”.

Фоайето пред Библиотечно-информационен център в Корпус 5 се утвърди като своеобразен кът за информация и експозиции на книги, отличия, продукти от студентско и детско творчество, и за други мероприятия.

СПОДЕЛИ В