Връзки с бизнеса и обществени организации

Нашите партньори са:

 • ДГ „Слънчев Дом”
 • ДГ „Райна Княгиня”
 • ДГ „Първи юни”
 • ДГ „Слънце”
 • ОУ „Св. П. Евтимий”
 • ОУ “Димитър Благоев”
 • СУ “Вела Благоева”
 • ОУ „Бачо Киро”
 • ОУ „П. Р. Славейков”
 • СУ „Емилиян Станев”
 • ПЕГ „Проф. д-р Асен Златаров”
 • Старопрестолна гимназия по икономика;
 • Център за специализирана образователна подкрепа „Т. Търновски”
 • Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания
 • Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания
 • Център за социална рехабилитация и интеграция
 • Център за обществена подкрепа
 • Дневен център за стари хора
 • Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни с увреждания
 • Кризисен център с. Балван
 • Дирекция „Социално подпомагане”, ОЗД
 • Дружество за разпространение на знание „Мисъл” – В.Търново;
 • Младежки дом - В.Търново.
 • Сдружение ”ЗОВ” – гр. Г.Оряховица;
 • Сдружение „ОКСАБ-2006“
 • Институт за социални дейности и практики – гр.София
 • Сдружение „Алтруист“ – гр.Варна
 • Асоциация за социална и психологическа подкрепа – В.Търново;
 • Сдружение „Милениум“ – гр.София
 • Дневен център за пълнолетни деца с увреждания – гр.В.Търново;
 • Главна дирекция „Изпълнение  на наказанията”, Областна пробационна служба – В.Търново
 • Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, Затвор – гр.Ловеч, Затворническо общежитие гр.В.Търново
 • Спортен клуб „Еделвайс 74“
 • НПО „Баскетбол - ВТ“
 • Спортен клуб „Браун тийм“
 • НПО „Идея спорт“
 • Спортен клуб „Спешъл Олимпикс“
 • Спортен клуб „Боляри 2009“
 • Тенис клуб „Етър 2000“
 • Спортен клуб „Царевец“
СПОДЕЛИ В