Архив

През 2017

Седми мартенски студентски четения - 24 – 25 Март 2017 г.

Организатори: Исторически факултет, Клуб по българска медиевистика, клуб "История и памет", Студентски съвет на ВТУ

Участвали студенти и докторанти:

 1. Събина Атанасова Петрова - Докторант
 2. Слави Недков Димитров - Докторант
 3. Анелия Иванова Маркова - Докторант
 4. Ева Антонова Димитрова - Докторант
 5. Лъчезар Илиянов Йорданов - Докторант
 6. Борислава Ромеова Петрова-Нанкина - Докторант
 7. Драгомир Светлозаров Митев - Докторант
 8. Димитър Йорданов Харбалиев - Докторант
 9. Симеон Станиславов Бояджиев - Докторант
 10. Десислава Милкова Димитрова - Докторант
 11. Йордан Стоянов Минчев - Докторант
 12. Драгомир Георгиев Георгиев - Докторант
 13. Пресиян Петров Костадинов - Докторант
 14. Николай Димитров Колев - Докторант
 15. Симеон Младенов Антонов - Докторант
 16. Хари Петков Казанджиев - Докторант
 17. Мария Илиева Лазарова - Докторант
 18. Николай Теодоров Койчев - Студент
 19. Симеон Златков Тодоров - Студент
 20. Светослав Йорданов Георгиев - Студент
 21. Станислав Владимиров Вълев - Студент
 22. Теодора Иванова Йорданова - Студент
 23. Иван Маринов Маринов - Студент
 24. Елена Иванова Димитрова - Студент
 25. Симеон Георгиев Станчев - Студент
 26. Йордан Тонев Адолфов - Студент
 27. Светлана Петрова Страхилова - Студент
 28. Росица Павлова Денчева - Студент
 29. Даниела Димитрова Илиева - Студент
 30. Ангел Георгиев Ангелов - Студент
 31. Явор Митков Генов - Студент
 32. Теодора Василева Желева - Студент
 33. Татяна Тониславова Лилова - Студент
 34. Бисерка Венкова Пачева - Студент
 35. Лидия Кирилова Данкова - Студент
 36. Николай Недялков Тодоров - Студент
 37. Любомир Петров Ангелов - Студент
 38. Петър Цветанов Иванов - Студент
 39. Беатрис Ивова Бойкова - Студент
 40. Станислав Митков Донев - Студент
 41. Петко Емилов Данков - Студент
 42. Николай Пламенов Николов - Студент

Международна студентска научна конференция "Border Crossing and Beyond" 07 – 09 Април 2017 г.

Организатор: катедра "Нова и най-нова история на България", Център за Етнология и Културна антропология, Клуб "Старопрестолни етнолози"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Надя Ивова Тошмакова - Докторант
 2. Мариела Стоянова Семова - Студент
 3. Петър Цветанов Иванов - Студент

Дванадесета Международна научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" 31 Октомври 2017 г.

Организатор: Исторически факултет

Участвали студенти и докторанти:

 1. Пресиян Пламенов Конакчиев - Докторант
 2. Драгомир Светлозаров Митев - Докторант
 3. Симеон Младенов Антонов - Докторант
 4. Симеон Станиславов Бояджиев - Докторант
 5. Месут Рафет Али - Докторант
 6. Павлин Стоянов Атанасов - Докторант
 7. Хари Петков Казанджиев - Докторант
 8. Донка Георгиева Андреева - Докторант
 9. Драгомир Георгиев Георгиев - Докторант
 10. Георги Петров Дракалиев - Докторант
 11. Десислава Милкова Димитрова - Докторант
 12. Николай Миленов Величков - Докторант
 13. Тодор Ангелов Димов - Докторант
 14. Пресиян Петров Костадинов - Докторант
 15. Марин Атанасов Маринов - Докторант
 16. Катина Звезделинова Димитрова - Докторант
 17. Петя Георгиева Кънчева - Докторант
 18. Пенка Андреева Попова - Докторант
 19. Кристиана Добромирова Добрева-Станкова - Докторант
 20. Юра Альошина Лужецка - Докторант
 21. Лъчезар Илиянов Йорданов - Докторант
 22. Ирена Димитрова Радева - Докторант
 23. Николай Пламенов Николов - Студент

През 2016

Шести мартенски студентски четения 25 – 26 Март 2016 г.

Организатор: Исторически факултет, Клуб по българска медиевистика, клуб "История и памет", Студентски съвет на ВТУ

Участвали студенти и докторанти:

 1. Таня Стоянова Петкова - Докторант
 2. Събина Атанасова Петрова - Докторант
 3. Десислава Милкова Димитрова - Докторант
 4. Драгомир Георгиев Георгиев - Докторант
 5. Емил Огнянов Врежаков - Докторант
 6. Мариан Иванов Георгиев - Докторант
 7. Хари Петков Казанджиев - Докторант
 8. Мария Илиева Лазарова - Докторант
 9. Нина Димитрова Шишманова - Докторант
 10. Деница Иванова Великова - Докторант
 11. Николай Димитров Колев - Докторант
 12. Жанина Валентинова Стоянова - Докторант
 13. Анелия Иванова Маркова - Докторант
 14. Радина Иво Божилова - Студент
 15. Явор Митков Генов - Студент
 16. Любомир Петров Ангелов - Студент
 17. Величка Михалева Мартинова - Студент
 18. Станислав Владимиров Вълев - Студент
 19. Николай Тодоров Койчев - Студент
 20. Теодора Димитрова Ракаджиева - Студент
 21. Елена Иванова Димитрова - Студент
 22. Андрей Димитров Митков - Студент
 23. Невена Недялкова Недялкова - Студент
 24. Ивайло Янков Тотев - Студент
 25. Яница Генадиева Маринова - Студент
 26. Яница Николаева Николова - Студент
 27. Мартина Дянкова Атанасова - Студент
 28. Василена Атанасова Филипова - Студент
 29. Любен Станимиров Гатев - Студент
 30. Йордан Пламенов Русев - Студент
 31. Янита Александрова Велева - Студент
 32. Симеон Младенов Антонов - Студент
 33. Теодора Василева Желева - Студент
 34. Светослав Йорданов Георгиев - Студент
 35. Татяна Даниелова Цвяткова - Студент

Първа международна научна конференция "Войната и мирът – минало, настояще, предизвикателства" 10 – 11 Юни 2016 г.

Организатор: Катедра "Нова и най-нова история на България"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Надя Ивова Тошмакова - Докторант
 2. Илия Желязков Вълев - Докторант
 3. Димитър Йорданов Харбалиев - Докторант
 4. Жанина Валентинова Стоянова - Докторант
 5. Тодор Ангелов Димов - Докторант
 6. Десислава Стефанова Рангелова - Докторант
 7. Павлин Стоянов Чаушев - Докторант

XI международна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" 02 Ноември 2016 г.

Организатор: Исторически факултет

Участвали студенти и докторанти:

 1. Симеон Станиславов Бояджиев - Докторант
 2. Невян Огнянов Митев - Докторант
 3. Десислава Милкова Димитрова - Докторант
 4. Хатче Тахирова Кедова - Докторант
 5. Хари Петков Казанджиев - Докторант
 6. Спас Ивайлов Спасов - Докторант
 7. Драгомир Георгиев Георгиев - Докторант
 8. Мария Илиева Лазарова - Докторант
 9. Слави Недков Димитров - Докторант
 10. Пресиян Пламенов Конакчиев - Докторант
 11. Нина Димитрова Шишманова - Докторант
 12. Георги Петров Дракалиев - Докторант
 13. Пресиян Петров Костадинов - Докторант
 14. Марин Атанасов Маринов - Докторант
 15. Спаска Ангелова Шуманова - Докторант
 16. Георги Цанев Цачев - Докторант
 17. Катина Звезделинова Димитрова - Докторант
 18. Цветелина Найденова Ценова-Костадинова - Докторант
 19. Кристиана Добромирова Добрева-Станкова - Докторант
 20. Симеон Георгиев Станчев - Студент
 21. Павлина Николаева Николова - Студент
 22. Симеон Младенов Антонов - Студент
 23. Светослав Йорданов Георгиев - Студент

"Историческото образование и предизвикателствата през XXI век" 18 – 19 Ноември 2016 г.

Организатори: Катедра "Нова и най-нова история на България", Ателие "История и памет" при Исторически факултет

Участвали студенти и докторанти:

 1. Мария Атанасова Желязкова - Студент
 2. Мариела Стоянова Семова - Студент
 3. Теодора Василева Желева - Студент
 4. Даниела Александрова Иванова - Студент

Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век 19 – 20 Ноември 2016 г.

Организатор: Катедра "Нова и най-нова обща история"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Катина Звезделинова Димитрова - Докторант

През 2015

Пети мартенски студентски четения - 27 – 28 Март 2015 г.

Организатори: Исторически факултет, Клуб по българска медиевистика, клуб "История и памет", Студентски съвет на ВТУ

Участвали студенти и докторанти:

 1. Анелия Иванова Маркова - Докторант
 2. Младен Павлов Василев - Докторант
 3. Пламен Тончев Дойчев - Докторант
 4. Таня Стоянова Петкова - Докторант
 5. Поля Йорданова Постомпирова - Докторант
 6. Николай Димитров Колев - Докторант
 7. Димитър Йорданов Харбалиев - Докторант
 8. Хари Петков Казанджиев - Докторант
 9. Емил Огнянов Врежаков - Докторант
 10. Десислава Спасимирова Игнатова-Николова - Докторант
 11. Георги Йорданов Митев - Докторант
 12. Пресиян Петров Костадинов - Докторант
 13. Мариела Рангелова Георгиева - Докторант
 14. Драгомир Георгиев Георгиев - Докторант
 15. Нина Димитрова Шишманова - Докторант
 16. Тодор Ангелов Димов - Докторант
 17. Пресиян Пламенов Конакчиев - Докторант
 18. Десислава Милкова Димитрова - Докторант
 19. Стефания Тодорова Игнатова - Студент
 20. Величка Михалева Мартинова - Студент
 21. Калоян Руменов Димов - Студент
 22. Николай Йорданов Николов - Студент
 23. Татяна Даниелова Цвяткова - Студент
 24. Петко Емилов Данков - Студент
 25. Елена Иванова Димитрова - Студент
 26. Светослав Йорданов Георгиев - Студент
 27. Станислав Владимиров Вълев - Студент
 28. Теодора Димитрова Ракаджиева - Студент
 29. Светлана Петрова Страхилова - Студент
 30. Павлин Йорданов Калчев - Студент
 31. Антон Илиев Николов - Студент
 32. Симеон Младенов Антонов - Студент
 33. Иво Николаев Иванов - Студент
 34. Кристина Николаева Кочева - Студент
 35. Явор Митков Генов - Студент
 36. Радина Иво Божилова - Студент
 37. Мария Атанасова Желязкова - Студент
 38. Ивайло Янков Тотев - Студент
 39. Цветомира Александрова Кюркчиева - Студент
 40. Лъчезар Емилов Андреев - Студент
 41. Красимир Иванов Димитров - Студент

"Университетско преподаване на науки за културата" 09 – 10 Май 2015 г.

Организатор: Катедра "Нова и най-нова история на България"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Илия Желязков Вълев - Докторант
 2. Десислава Стефанова Рангелова - Докторант
 3. Жанина Валентинова Стоянова - Докторант
 4. Надя Ивова Тошмакова - Докторант

Научна конференция "Историография на преходите" 16 – 17 Октомври 2015 г.

Организатори: Исторически факултет, Катедра "Нова и най-нова история на България"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Деница Иванова Великова - Докторант
 2. Тамара Георгиева Драганова - Докторант
 3. Олга Стефанова Стоянова - Докторант
 4. Пресиян Петров Костадинов - Докторант
 5. Николай Димитров Колев - Докторант
 6. Тодор Ангелов Димов - Докторант
 7. Мариела Рангелова Георгиева - Докторант

Пета международна научна конференция "Балканите – език, история, култура" 23-24 Октомври 2015

Организатори: Исторически факултет, Филологически факултет, Център "Балкани"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Тамара Георгиева Драганова - Докторант
 2. Боянка Маринова Димитрова - Докторант
 3. Лъчезар Илиянов Йорданов - Докторант
 4. Драгомир Рачев Йорданов - Докторант
 5. Жулиета Василева Гюлева - Докторант
 6. Десислава Милкова Димитрова - Докторант
 7. Веселин Иванов Горанчев - Докторант
 8. Невена Стилиянова Неделчева - Докторант
 9. Таня Стоянова Петкова - Докторант
 10. Атанаска Иванова Стамболийска - Докторант

Международна научна конференция "Царевград Търнов и Второто българско царство в средновековния свят" 26– 28 Октомври 2015 г.

Организатори: Исторически факултет, Община Велико Търново, Фондация "Българска памет"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Станимир Павлов Димитров - Докторант

Десета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" 6 Ноември 2015

Организатор: Исторически факултет

Участвали студенти и докторанти:

 1. Стилиян Димитров Иванов - Докторант
 2. Димитър Йорданов Харбалиев - Докторант
 3. Павлин Стоянов Атанасов - Докторант
 4. Невян Огнянов Митев - Докторант
 5. Пресиян Пламенов Конакчиев - Докторант
 6. Десислава Спасимирова Игнатова-Николова - Докторант
 7. Драгомир Георгиев Георгиев - Докторант
 8. Спас Ивайлов Спасов - Докторант
 9. Тодор Ангелов Димов - Докторант
 10. Станислав Костов Иванов - Докторант
 11. Поля Йорданова Постомпирова - Докторант
 12. Тамара Георгиева Драганова - Докторант
 13. Таня Стоянова Петкова - Докторант
 14. Георги Цанев Цачев - Докторант
 15. Емил Огнянов Врежаков - Докторант
 16. Нина Димитрова Шишманова - Докторант
 17. Десислава Николаева Цончева - Студент
 18. Йоана Иванова Постомпирова - Студент
 19. Симеон Младенов Антонов - Студент

През 2014

Четвърти мартенски студентски четения 27 – 28 Март 2014 г.

Организатор: Исторически факултет, клуб "История и памет"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Марин Кирилов Маринов - Докторант
 2. Драгомир Георгиев Георгиев - Докторант
 3. Христина Руменова Бахова - Докторант
 4. Иван Иванов Думиника - Докторант
 5. Татяна Миткова Димитрова - Докторант
 6. Емил Огнянов Врежаков - Докторант
 7. Спас Ивайлов Спасов - Докторант
 8. Николай Димитров Колев - Докторант
 9. Мариела Рангелова Георгиева - Докторант
 10. Чавдар Костадинов Ангелов - Докторант
 11. Илия Желязков Вълев - Докторант
 12. Жанина Валентинова Стоянова - Докторант
 13. Даниел Митков Димитров - Докторант
 14. Севим Скендер Куртчу - Докторант
 15. Десислава Стефанова Рангелова - Докторант
 16. Симеон Илиев Станчев - Студент
 17. Красимир Иванов Ковачев - Студент
 18. Иван Васков Коцов - Студент
 19. Десислава Стефанова Стойчева - Студент
 20. Станислав Владимиров Вълев - Студент
 21. Георги Стоянов Стоянов - Студент
 22. Теодора Иванова Димитрова - Студент
 23. Радина Иво Божилова - Студент
 24. Йордан Делчев Йорданов - Студент
 25. Красимир Иванов Димитров - Студент
 26. Хари Петков Казанджиев - Студент
 27. Йордан Веселинов Йорданов - Студент
 28. Павлин Йорданов Калчев - Студент
 29. Николай Недялков Тодоров - Студент
 30. Явор Митков Генов - Студент
 31. Мартин Серьожев Вътев - Студент
 32. Таня Стоянова Петкова - Студент
 33. Симеон Огнянов Кулиш - Студент
 34. Мария Атанасова Желязкова - Студент
 35. Михаела Георгиева Антова - Студент
 36. Иво Николаев Иванов - Студент
 37. Полина Здравкова Петрова - Студент
 38. Цветомира Александрова Кюркчиева - Студент
 39. Десислава Милкова Димитрова - Студент
 40. Лъчезар Емилов Андреев - Студент
 41. Катерина Недкова Иванова - Студент
 42. Пресиян Петров Костадинов - Студент
 43. Стефания Тодорова Игнатова - Студент
 44. Диляна Васкова Христова - Студент
 45. Натали Христова Николова - Студент
 46. Кръстина Ивайлова Трънска - Студент
 47. Силвиана Даниелова Андреева - Студент

Граници и гранични зони: разлики и неравенства 30 – 31 Май 2014 г.

Организатор: Център за Етнология и Културна Антропология, Катедра "Нова и най-нова история на България"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Десислава Стефанова Рангелова - Докторант
 2. Илия Желязков Вълев - Докторант
 3. Надя Ивова Тошмакова - Докторант
 4. Жанина Валентинова Стоянова - Докторант

Девета научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" 31 Октомври 2014 г.

Организатор: Исторически факултет

Участвали студенти и докторанти:

 1. Мариан Иванов Георгиев - Докторант
 2. Катина Звезделинова Димитрова - Докторант
 3. Десислава Спасимирова Игнатова-Николова - Докторант
 4. Светлин Росенов Стоянов - Докторант
 5. Емил Огнянов Врежаков - Докторант
 6. Драгомир Рачев Йорданов - Докторант
 7. Тамара Георгиева Драганова - Докторант

Кръгла маса "100 години от Първата световна война" 27 Ноемрви 2014 г.

Организатор: Катедра "Нова и най-нова обща история"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Нина Димитрова Шишманова - Докторант
 2. Десислава Спасимирова Игнатова-Николова - Докторант
 3. Светлин Росенов Стоянов - Докторант
 4. Емил Досев Александров - Докторант

През 2013

Трети мартенски студентски четения 15 – 16 Март 2013 г.

Организатор: Исторически факултет

Участвали студенти и докторанти:

 1. Спас Ивайлов Спасов - Докторант
 2. Цветомира Михнева Димитрова-Ненова - Докторант
 3. Даниела Илиева Цонева - Докторант
 4. Емил Огнянов Врежаков - Студент
 5. Иван Васков Коцов - Студент
 6. Юлвер Седат Муса - Студент
 7. Чавдар Жоров Занков - Студент
 8. Мила Лъчезарова Михайлова - Студент
 9. Николай Иванов Тодоров - Студент
 10. Станислав Владимиров Вълев - Студент
 11. Радина Иво Божилова - Студент
 12. Десислава Милкова Димитрова - Студент
 13. Александра Димитрова Георгиева - Студент
 14. Драгомир Георгиев Георгиев - Студент
 15. Хари Петков Казанджиев - Студент
 16. Мартин Серьожев Вътев - Студент
 17. Явор Митков Генов - Студент

"50 години Етнология във ВТУ – Етнографските експозиции – инструмент за формиране на национална памет" 04 – 05 Юни 2013 г.

Организатор: Катедра "Нова и най-нова история на България"

Участвали студенти и докторанти:

 1. Десислава Стефанова Рангелова - Докторант

"50 години Етнология във ВТУ - Граници и преходи в личния и обществения цикъл" 04 Септември 2013 г.

Организатор: Катедра "Нова и най-нова история на България"


Четвърта международна конференция "Балканите – език, история, култура" 18-19 Октомври 2013

Организатори: Исторически факултет, Филологически факултет, Център "Балкани"


Осма научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" 31 Октомври 2013 г.

Организатор: Исторически факултет

Участвали студенти и докторанти:

 1. Светлин Росенов Стоянов - Докторант
 2. Даниела Илиева Цонева - Докторант
 3. Цветомира Михнева Димитрова-Ненова - Докторант
 4. Иван Христов Христов - Докторант

"Най-хубавите ливади на света: кръстоносни походи и кръстоносци на Балканите" 07 – 09 Ноември 2013 г.

Организатор: катедра "Стара и средновековна история", Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Чикагски университет, Илинойс, САЩ, Университет на Тенеси – Ноксвил, САЩ

През 2012

Втори мартенски студентски четения 16 Март 2012 г.

Организатор: Исторически факултет

Участвали студенти и докторанти:

 1. Иван Иванов Думиника - Докторант
 2. Полина Александрова Петрова - Студент
 3. Габриела Красимирова Христова - Студент
 4. Иван Христов Христов - Студент
 5. Мая Руменова Джамбазова - Студент
 6. Десислава Милкова Димитрова - Студент
 7. Йордан Веселинов Йорданов - Студент
 8. Милена Иванова Драгнева - Студент
 9. Пресиян Петров Костадинов - Студент
 10. Спас Ивайлов Спасов - Студент
 11. Драгомир Георгиев Георгиев - Студент
 12. Александър Деянов Братванов - Студент
 13. Симеон Огнянов Кулиш - Студент


Седма научна конференция "България, българите и Европа - мит, история, съвремие" 30 Октомври 2012 г.

Организатор: Исторически факултет

Участвали студенти и докторанти:

 1. Катина Звезделинова Димитрова - Докторант
 2. Георги Цанев Цачев - Докторант
 3. Валентин Здравков Кисьов - Докторант
 4. Теодор Иванов Додуров - Докторант
 5. Светлин Росенов Стоянов - Докторант
 6. Иван Иванов Думиника - Докторант
 7. Поликсения Рускова Петрова - Докторант
 8. Жулиета Василева Гюлева - Докторант
СПОДЕЛИ В