Списъчен състав на членовете на Общото събрание, мандат 2023–2027 г.

Председател

Заместник-председател

Списъчен състав на ОС на ИФ, актуален към дата 21.12.2023 г.

ПРЕПОДАВАТЕЛИ – 49

 1. проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев
 2. проф. д.и.н. Велико Станчев Лечев
 3. проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски
 4. проф. д.н. Стела Малчева Дерменджиева
 5. проф. д-р Андрей Димов Андреев
 6. проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов
 7. проф. д-р Димитър Йорданов Димитров
 8. проф. д-р Димитър Трифонов Симеонов
 9. проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов
 10. проф. д-р Николай Ангелов Кънев
 11. проф. д-р Петко Стефанов Петков
 12. проф. д-р Румен Христов Янков
 13. доц. д-р Анка Тодорова Игнатова
 14. доц. д-р Виолета Петрова Георгиева
 15. доц. д-р Галин Богданов Петров
 16. доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева
 17. доц. д-р Живко Живков Жеков
 18. доц. д-р Лора Дончева Григорова
 19. доц. д-р Маринела Николова Агаларева
 20. доц. д-р Мария Петрова Петрова-Сапунджиева
 21. доц. д-р Надежда Найденова Христова
 22. доц. д-р Николай Симеонов Мончев
 23. доц. д-р Олег Ангелов Александров
 24. доц. д-р Павлин Стоянов Чаушев
 25. доц. д-р Петя Димитрова Събева
 26. доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов
 27. доц. д-р Поля Йорданова Стойкова
 28. доц. д-р Росина Людмилова Костова
 29. доц. д-р Силвия Николова Александрова
 30. доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов
 31. доц. д-р Таня Йорданова Джанфезова
 32. доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева
 33. доц. д-р Юлия Йорданова Симеонова
 34. гл. ас. д-р Илияна Димитрова Ганчева Акдаг
 35. гл. ас. д-р Йордан Веселинов Йорданов
 36. гл. ас. д-р Мариела Иванова Некова
 37. гл. ас. д-р Мартин Викторов Дойков
 38. гл. ас. д-р Михаил Грозданов Христов
 39. гл. ас. д-р Момчил Младенов Минчев
 40. гл. ас. д-р Невена Стилиянова Неделчева-Иванова
 41. гл. ас. д-р Николай Хрисимов Николов
 42. гл. ас. д-р Светла Христова Глушкова
 43. гл. ас. д-р Тамара Георгиева Драганова-Стойкова
 44. ас. д-р Антон Дончев Маринов
 45. ас. д-р Владимир Димитров Беков
 46. ас. д-р Ева Антонова Димитрова
 47. ас. д-р Симеон Младенов Антонов
 48. ст. преп. Диана Димитрова Нешкова

СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ – 9

 1. Александър Йонков Йосифов
 2. Васил Христов Цонков
 3. Велислава Анатолиева Великова
 4. Ивайло Петров Иванов
 5. Йотко Радославов Райков
 6. Мария Георгиева Жечева
 7. Милена Росенова Конова
 8. Севги Юсейн Юсейн
 9. Чани Ивайлова Апостолова

АДМИНИСТРАЦИЯ – 2

 1. Анна Тодорова Благоева
 2. Кремена Георгиева Маркова-Йорданова

СПОДЕЛИ В