Списъчен състав на Факултетен съвет за мандат 2023-2027 г.

Списъчен състав на ФС на ИФ (мандат 2023–2027 г.) към дата 29.06.2023 г.

 1. проф. д-р Николай Ангелов Кънев – декан
 2. проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев
 3. проф. д.и.н. Велико Станчев Лечев
 4. проф. д.н. Стела Малчева Дерменджиева
 5. проф. д-р Андрей Димов Андреев
 6. проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов
 7. проф. д-р Димитър Йорданов Димитров
 8. проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов
 9. проф. д-р Петко Стефанов Петков
 10. доц. д-р Анка Тодорова Игнатова
 11. доц. д-р Галин Богданов Петров
 12. доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева
 13. доц. д-р Надежда Найденова Христова
 14. доц. д-р Росина Людмилова Костова
 15. доц. д-р Силвия Николова Александрова
 16. доц. д-р Таня Йорданова Джанфезова
 17. доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева
 18. гл. ас. д-р Поля Йорданова Стойкова
 19. ас. д-р Симеон Младенов Антонов
 20. Васил Христов Цонков
 21. Велислава Анатолиева Великова
СПОДЕЛИ В