Наставническа система 2021/2022

Списък на тюторите/ наставниците за академичната 2021/2022 г.

I. ОКС „Бакалавър“, редовно обучение

Специалност

Курс

Тютор/Наставник

Кабинет

Приемно време

Имейл

Групов отговорник

Археология

І

гл. ас. д-р Таня Джанфезова

527

Четвъртък

8:15 – 10:00 ч.

tyd@ts.uni-vt.bg

Теодор Боянов Бинев

S2103010898@sd.uni-vt.bg

Археология

ІI

доц. д-р Олег Александров

527

Сряда

8:15 – 10:00 ч.

o.alexandrov@ts.uni-vt.bg

Мартин Митков Трендафилов S2003011663@sd.uni-vt.bg  

Археология

ІІI

гл. ас. д-р Михаил Христов

527

Петък

14:15 – 16:00 ч.

m.g.hristov@ts.uni-vt.bg

Велислава Анатолиева Великова

S1903010582@sd.uni-vt.bg

Археология

ІV

доц. д-р Росина Костова

527

Четвъртък

10:15 – 12:00 ч.

r.kostova@ts.uni-vt.bg

Цветомира Колева Колева

S1803014086@sd.uni-vt.bg

География

І

гл. ас. д-р Тамара Драганова

422

Петък

8,00 – 10,00 ч.

t.draganova@ts.uni-vt.bg

Кристиана Калинова Шикова

S2103010037@sd.uni-vt.bg

География

ІI

гл. ас. д-р Поля Йорданова Стойкова

421

Четвъртък

16:15 – 18:00 ч.

p.yordaova@ts.uni-vt.bg

Елена Николаева Николова

S2003010923@sd.uni-vt.bg  

География

ІІI

гл. ас. д-р Поля Йорданова Стойкова

421

Петък

16:15 – 18:00 ч.

p.yordaova@ts.uni-vt.bg

Йоанна Пламенова Пенчева

S1903010670@sd.uni-vt.bg

           

География

ІV

гл. ас. д-р Тамара Драганова

422

Петък

8:00 – 10:00 ч.

t.draganova@ts.uni-vt.bg

Мария Петрова Петрова

S1803011187@sd.uni-vt.bg              

История

І

доц. д-р Надежда Христова

607

Вторник

10:00 – 12:00 ч

n.hristova@ts.uni-vt.bg

Валентин Добринов Пеев

S2103010819@sd.uni-vt.bg

История

гл. ас. д-р Николай Хрисимов Николов

529

Вторник

13:00 – 14:00 ч.

nikolaj.nikolov@ts.uni-vt.bg

Атанас Николаев Сърмов

S2003011528@sd.uni-vt.bg

История

ІІI

проф. д-р Ивелин Иванов

528

Вторник

08:00 – 10:00 ч.

i.ivanov@ts.uni-vt.bg

Христо Стоев Костов S1903010725@sd.uni-vt.bg

           

История

ІV

проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов

609

Петък

12:00 – 14:00

v.spiridonov@ts.uni-vt.bg

Владимир Петров Веселинов

S1803010882@sd.uni-vt.bg

Етнология

І

гл. ас. д-р Павлин Чаушев

605

Вторник

11:0 – 12:00 ч.

p.chaushev@ts.uni-vt.bg

Мери Красимирова Евтимова

S2103010293@sd.uni-vt.bg

Етнология

гл. ас. д-р Павлин Чаушев

605

Вторник

11:0 – 12:00 ч.

p.chaushev@ts.uni-vt.bg

Любомир Валентинов Иванов

S2003012016@sd.uni-vt.bg

Етнология

ІІI

гл. ас. д-р Павлин Чаушев

605

Вторник

11:0 – 12:00 ч.

p.chaushev@ts.uni-vt.bg

Иван Ангелов Манев

S1903011588@sd.uni-vt.bg

Етнология

ІV

проф. д.н.к. Маргарита Карамихова

605

Вторник

10:15 – 11:00 ч.

m.karmihova@ts.uni-vt.bg

Иванка Николаева Рушева

S1803012989@sd.uni-vt.bg

География и ИТ

І

доц. д-р Маринела Агаларева

425

Сряда

14:00 – 16:00 ч

m.agalareva@ts.uni-vt.bg

Детелина Иванова Хаджиева

S2103011698@sd.uni-vt.bg

География и ИТ

ІI

доц. д-р Пламен Парашкевов

421

Четвъртък

10:00 – 12:00 ч.

p.parashkevov@ts.uni-vt.bg

Даниел Стойков Пандурски

S2003010821@sd.uni-vt.bg

История и ИТ

І

доц. д-р Живко Жеков

606

Вторник

10:00 – 12:00 ч

zh.zhekov@ts.uni-vt.bg

Мирослав Христов Колев

S2103011864@sd.uni-vt.bg

История и ИТ

ІI

доц. д-р Лора Дончева

538

Понеделник

10:00 – 12:00 ч

l.doncheva@ts.uni-vt.bg

Престиана Венциславова Величкова

S2003014006@sd.uni-vt.bg

История и география

І

доц. д-р Живко Жеков

606

Вторник

10:00 – 12:00 ч

zh.zhekov@ts.uni-vt.bg

Гергана Галинова Григорова

S2103011432@sd.uni-vt.bg

История и география

ІI

доц. д-р Татяна Астарджиева

526

Вторник

10:00 – 11:00 ч

t.stefanova@ts.uni-vt.bg

Теодосий Веселинов Харитов

S1903011356@sd.uni-vt.bg

История и география

ІІI

гл. ас. д-р Светла Глушкова

526

Сряда

10:00 – 12:00 ч

svetla.glushkova@ts.uni-vt.bg

Донислав Валентинов Вълков

S2003011218@sd.uni-vt.bg

История и география

ІV

доц. д-р Силвия Александрова

608

Четвъртък

18:00 – 20:00 ч

s.aleksandrova@ts.uni-vt.bg

Тодор Георгиев Марков

S1803010620@sd.uni-vt.bg

История и чужд език

І

доц. д-р Живко Жеков

606

Вторник

10:00 – 12:00 ч

zh.zhekov@ts.uni-vt.bg

Антон Димитров Занев

S2103011538@sd.uni-vt.bg

История и чужд език

ІI

доц. д-р Гергана Георгиева

525

Сряда

10:00 – 12:00 ч.

g.georgieva@ts.uni-vt.bg

Минко Атанасов Ластарджиев S2003010477@sd.uni-vt.bg

История и чужд език

III

доц. д-р Гергана Георгиева

525

Сряда

10:00 – 12:00 ч.

g.georgieva@ts.uni-vt.bg

Цветомир Станимиров Пенчев

S1903010459@sd.uni-vt.bg

Културен туризъм

І

доц. д-р Анка Игнатова

538

Понеделник

09:00 – 10:00 ч.

a.ignatova@ts.uni-vt.bg

Радослав Кирилов Кирилов

S2103013191@sd.uni-vt.bg

Културен туризъм

ІI

проф. д.н. Стела Дерменджиева

423

Сряда

10:00 – 12:00 ч.

s.malcheva@ts.uni-vt.bg

Добрил Иванов Тошев

S2003010744@sd.uni-vt.bg

Културен туризъм

ІІI

гл. ас. д-р Мариела Некова

422

Сряда

10:00 – 12:00 ч

m.nekova@ts.uni-vt.bg

Десислава Здравкова Здравкова

S1903010626@sd.uni-vt.bg

Културен туризъм

ІV

гл. ас. д-р Мартин Дойков

423

Сряда

14:00 – 16.00ч.

m.dojkov@ts.uni-vt.bg

Красимир Йорданов Дердов

S1803010254@sd.uni-vt.bg

Регионално развитие и геоикономика

І

гл. ас. д-р Мартин Дойков

423

Сряда

14:00 – 16.00ч.

m.dojkov@ts.uni-vt.bg

Благовест Николаев Иванов

S2103011038@sd.uni-vt.bg

Регионално развитие и геоикономика

ІI

гл. ас. д-р Поля Йорданова Стойкова

421

Петък

16:15 – 18:00 ч.

p.yordaova@ts.uni-vt.bg

Александър Пламенов Коцев

S2003010842@sd.uni-vt.bg

Регионално развитие и геоикономика

ІІI

гл. ас. д-р Поля Йорданова Стойкова

421

Петък

16:15 – 18:00 ч.

p.yordaova@ts.uni-vt.bg

Савина Красимирова Трифонова

S1903011204@sd.uni-vt.bg

Регионално развитие и геоикономика

ІV

гл. ас. д-р Мартин Дойков

423

Сряда

14:00 – 16:00ч.

m.dojkov@ts.uni-vt.bg

Пламен Стоянов Миланов

S1803010915@sd.uni-vt.bg

Български език и география

І

гл. ас. д-р Мария Петрова

425

Вторник

12:00 – 14:00 ч.

m.p.petrova@ts.uni-vt.bg

Антония Стефанова Савова

S2102010373@sd.uni-vt.bg

Български език и география

ІI

гл. ас. д-р Мариела Некова

422

Сряда

10:00 – 12:00 ч

m.nekova@ts.uni-vt.bg

Мария Павлова Трифонова

S2002011284@sd.uni-vt.bg

Български език и география

ІІI

гл. ас. д-р Мария Петрова

425

Вторник

12:00 – 14:00 ч

m.p.petrova@ts.uni-vt.bg

Георги Георгиев Марков

S1902010740@sd.uni-vt.bg

Български език и география

ІV

доц. д-р Петя Събева

423

Сряда

12:00 – 13:00 ч

p.sabeva@ts.uni-vt.bg

Звездина Валентинова Стоилова

S1802010672@sd.uni-vt.bg

Български език и история

І

гл. ас. д-р Момчил Младенов Минчев

529

Понеделник

09:00 – 10:00

m.m.minchev@ts.uni-vt.bg

Ралица Павлинова Караколева

S2102010413@sd.uni-vt.bg

Български език и история

ІI

доц. д-р Татяна Астарджиева

526

Вторник

10:00 – 11:00 ч

t.stefanova@ts.uni-vt.bg

Пресила Иванова Боянова

S2002011544@sd.uni-vt.bg

Български език и история

ІІI

гл. ас. д-р Светла Глушкова

526

Сряда

10:00 – 12:00 ч

svetla.glushkova@ts.uni-vt.bg

Андон Николаев Иванов

S1902011090@sd.uni-vt.bg

Български език и история

ІV

доц. д-р Силвия Александрова

608

Четвъртък

18:00 – 20:00 ч

s.aleksandrova@ts.uni-vt.bg

Ивелин Венциславов Василев

S1802010587@sd.uni-vt.bg


II. ОКС „Бакалавър“, задочно обучение

Специалност

Курс

Тютор/Наставник

Кабинет

Приемно време

Имейл

История

І

гл. ас. д-р Момчил Младенов

529

Понеделник

09:00 – 10:00

m.m.minchev@ts.uni-vt.bg

История

ІI

доц. д-р Николай Кънев

532

Понеделник

09:00 – 10:00

n.kanev@ts.uni-vt.bg

История

ІІI

проф. д-р Красимира Мутафова

525

Сряда

12:00 – 14.00ч

k.mutafova@ts.uni-vt.bg

История

ІV

доц. д-р Живко Жеков

607

Вторник

10:00 – 12:00 ч

zh.zhekov@ts.uni-vt.bg

История и география

І

гл. ас. д-р Мартин Дойков

423

Сряда

14:00 – 16.00ч.

m.dojkov@ts.uni-vt.bg

История и география

ІІ

доц. д-р Татяна Астарджиева

526

Вторник

10:00 – 11:00 ч

t.stefanova@ts.uni-vt.bg

История и география

ІІІ

гл. ас. д-р Светла Глушкова

526

Сряда

10:00 – 12:00 ч

svetla.glushkova@ts.uni-vt.bg

История и география

ІV

доц. д-р Силвия Александрова

608

Четвъртък

18:00 – 20:00 ч

s.aleksandrova@ts.uni-vt.bg

Културен туризъм

ІV

гл. ас. д-р Мартин Дойков

423

Сряда

14:00 – 16.00ч.

m.dojkov@ts.uni-vt.bg

Български език и география

І

гл. ас. д-р Мариела Некова

422

Сряда

10:00 – 12:00 ч

m.nekova@ts.uni-vt.bg

Български език и география

ІІ

гл. ас. д-р Мария Петрова

425

Вторник

12:00 – 14:00 ч

m.p.petrova@ts.uni-vt.bg

Български език и география

ІІ

гл. ас. д-р Мария Петрова

425

Вторник

12:00 – 14:00 ч

m.p.petrova@ts.uni-vt.bg

Български език и география

ІV

доц. д-р Петя Събева

423

Сряда

12:00 – 14:00 ч

p.sabeva@ts.uni-vt.bg

Български език и история

І

проф. д-р Валентин Спиридонов

609

Петък

12:00 – 14:00

v.spiridonov@ts.uni-vt.bg

Български език и история

ІІ

доц. д-р Татяна Астарджиева

526

Вторник

10:00 – 11:00 ч

t.stefanova@ts.uni-vt.bg

Български език и история

ІІІ

гл. ас. д-р Светла Глушкова

526

Сряда

10:00 – 12:00 ч

svetla.glushkova@ts.uni-vt.bg

Български език и история

ІV

доц. д-р Силвия Александрова

608

Четвъртък

18:00 – 20:00 ч

s.aleksandrova@ts.uni-vt.bg


III. ОКС „Магистър“, СПН

Магистърска програма

Форма на обучение

Тютор/Наставник

Каб.

Приемно време

Имейл

Археология

Р/З

доц. д-р Росина Костова

527

Четвъртък

10:15 – 12:00 ч.

r.kostova@ts.uni-vt.bg

География и икономика

Р

проф. д.н. Стела Дерменджиева

423

Сряда

10:00 – 12:00 ч.

s.malcheva@ts.uni-vt.bg

История. Българска история

Р/З

проф. д.и.н. Милко Палангурски

207

Понеделник

14:00 – 16:00 ч.

m.palangurski@ts.uni-vt.bg

Културен туризъм

Д

проф. д.н. Стела Дерменджиева

423

Сряда

10:00 – 12:00 ч.

s.malcheva@ts.uni-vt.bg

КИН (Културен туризъм)

Р/Д

проф. д-р Петко Петков

536

Вторник

12:00 – 14:00 ч

p.petkov@ts.uni-vt.bg

КИН в България и Русия

Р/З

доц. д-р Николай Кънев

532

Понеделник

09:00 – 10:00

n.kanev@ts.uni-vt.bg

Обща история. Нова и съвременна история на Европа

Р/З

доц. д-р Татяна Астарджиева

526

Вторник

10:00 – 11:00 ч

t.stefanova@ts.uni-vt.bg

Обща история. Европейска цивилизация: антично и средновековно наследство

Р/З

доц. д-р Надежда Христова

528

Вторник

10:00 – 12:00 ч

n.hristova@ts.uni-vt.bg


IV. ОКС „Магистър“, ДПН

Магистърска програма

Форма на обучение

Тютор/Наставник

Каб.

Приемно време

Имейл

Археология

Р/З

доц. д-р Росина Костова

527

Четвъртък

10:15 – 12:00 ч.

r.kostova@ts.uni-vt.bg

География и икономика

З

проф. д.н. Стела Дерменджиева

423

Сряда

10:00 – 12:00 ч.

s.malcheva@ts.uni-vt.bg

Етнология

Д

проф. д.н.к. Маргарита Карамихова

605

Вторник

10:15 – 11:00 ч.

m.karamihova@ts.uni-vt.bg

История и цивилизации

З

проф. д.и.н. Милко Палангурски

207

Понеделник

14:00 – 16:00 ч.

m.palangurski@ts.uni-vt.bg

Културен туризъм

Д

проф. д.н. Стела Дерменджиева

423

Сряда

10:00 – 12:00 ч.

s.malcheva@ts.uni-vt.bg

КИН в България и Русия

Р/Д

доц. д-р Николай Кънев

532

Понеделник

09:00 – 10:00

n.kanev@ts.uni-vt.bg

  


V. ОКС „Магистър“, след професионален бакалавър в СПН

Магистърска програма

Форма на обучение

Тютор/Наставник

Каб.

Приемно време

Имейл

Педагогика на обучението по история

З

проф. д.и.н. Милко Палангурски

207

Понеделник

14:00 – 16:00 ч.

m.palangurski@ts.uni-vt.bg

СПОДЕЛИ В