Тържествено откриване на учебната 2022/2023 година в Историческия факултет

На 19 септември 2022 г. от 12:30 ч. в 321 аудитория на ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе тържествено откриване на новата академична 2022/2023 г. в Историческия факултет.

През академичната 2022/2023 година студенти в редовна и задочна форма на обучение на Историческия факултет станаха 150 първокурсници в следните специалности: „Археология“, „География“, „Етнология“, „История“, „Културен туризъм“, „Педагогика на обучението по география и информационни технологии“, „Педагогика на обучението по история и информационни технологии“, „Педагогика на обучението по история и география“, „Педагогика на обучението по история и чужд език“, „Регионално развитие и геоикономика“. 

Домакин на събитието беше настоящият декан на Историческия факултет проф. д-р Николай Кънев, избран през м. юни 2019 г. 

Официални гости на събитието бяха трима от заместник-ректорите на ВТУ – проф. д.и.н. Милко Палангурски (зам.-ректор по научната дейност), проф. д-р Димитър Димитров (зам.-ректор по международната дейност) и доц. д-р Димитър Симеонов (зам.-ректор по учебната дейност).

Почетни гости на тържеството бяха доц. д-р Владимир Попов (ректор на Великотърновския университет през мандат 1991–1995 г.), проф. д.и.н. Христо Глушков (зам.-ректор на ВТУ през мандат 1983–1985 г., 2003–2007 г.), проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов (декан на Историческия факултет през мандат 1991–1995 г.), проф. д.и.н. Радослав Мишев (декан на Историческия факултет през мандат 1995–1999 г.), проф. д-р Андрей Андреев (декан на Историческия факултет за периода 2007–2015 г.).

Велислава Великова, отлична студентка от специалност „Археология“, ІV курс, носител на стипендията на Академичния съвет на ВТУ за 2021 г., отправи към първокурсниците посланието на випускниците, на които предстои да се дипломират. 

Проф. Кънев награди първокурсниците, приети с най-висок бал по отделните научни направления, и връчи техните студентски книжки и подаръци – книги на преподаватели от Историческия факултет.

Следвайки една утвърдена традиция в Историческия факултет, проф. д-р Димитър Димитров изнесе академична лекция на тема „Раждането на християнска Европа“.

СПОДЕЛИ В