Факултетска комисия по учебни дейности и наблюдение, анализиране, оценяване, актуализиране и одобряване на програмите за обучение по специалностите в професионалните направления (мандат 2015-2019)

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ

(съгласно заповед на Декана на Исторически факултет № ФД-05-14 от 20.03.2017 г.)

Председател:

 • доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов – зам.-декан по УДРС (направления 1.3., 4.4.)

Членове:

 1. доц. д-р Николай Ангелов Кънев – зам.-декан по НИД и УКА (направления 1.3., 2.2.)
 2. проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев – ръководител на катедра „География“(направления 1.3., 4.4.)
 3. проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов – ръководител на катедра „Нова и най-нова обща история“ (направления 1.3., 2.2.)
 4. проф. д-р Пламен Христов Павлов – вр.и.д. ръководител на катедра „Стара и средновековна история“ (направления 1.3., 2.2.)
 5. доц. д-р Лора Дончева Григорова – ръководител на катедра „Нова и най-нова история на България“ (направления 1.3., 2.2.)
 6. доц. д-р Олег Ангелов Александров – ръководител на катедра „Археология“(направления 1.3., 2.2.)
 7. проф. д.н.к. Маргарита Николова Карамихова (направления 1.3., 3.1.)
 8. проф. д-р Мария Иванова Иванова (направления 1.3., 3.1.)
 9. доц. д-р Емилия Кирилова Стерикова – Филиал-Враца (за специалности "История и география", "История и философия") (направление 1.3)
 10. Кина Димитрова Котларска – директор на СУ „Емилиян Станев“, гр. Велико Търново (направление 1.3.) – представител на работодателите
 11. Владимир Николов Николов – директор на ОУ „Бачо Киро“, гр. Велико Търново (направление 2.2.) – представител на работодателите
 12. доц. д-р Светла Бориславова Димитрова – ЕМО „Етър“, гр. Габрово (направление 3.1.)– представител на работодателите
 13. Милка Георгиева Асенова, РИОСВ, Велико Търново (направление 4.4.) – представител на работодателите
 14. Реджеб Мехмед Реджеб, спец. „История и география“, 2 курс, Ф№ 51837 (направление 1.3.) – представител на студентите
 15. Владислав Руменов Гидулски, спец. „История“, 2 курс, Ф№ 53754 (направление 2.2.) – представител на студентите
 16. Теодора Иванова Йорданова, спец. „Културен туризъм“, редовно обучение, 2 курс, Ф№ 58152 (направление 3.1.) – представител на студентите
 17. Светлин Ценков Стоянов, спец. „География“, редовно обучение, 2 курс, Ф№ 45557(направление 4.4.) – представител на студентите
СПОДЕЛИ В