Списъчен състав на Факултетен съвет за мандат 2019-2023 г.

Списъчен състав на ФС на ИФ (мандат 2019–2023) към дата 04.11.2022 г.

 1. Проф. д-р Николай Ангелов Кънев – Декан
 2. Проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев 
 3. Проф. д.и.н. Велико Станчев Лечев 
 4. Проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски 
 5. Проф. д.н. Стела Малчева Дерменджиева 
 6. Проф. д-р Андрей Димов Андреев 
 7. Проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов 
 8. Проф. д-р Димитър Йорданов Димитров 
 9. Проф. д-р Димитър Трифонов Симеонов 
 10. Проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов 
 11. Проф. д-р Петко Стефанов Петков 
 12. Проф. д-р Пламен Христов Павлов 
 13. Проф. д-р Румен Христов Янков 
 14. Доц. д-р Анка Тодорова Игнатова 
 15. Доц. д-р Виолета Петрова Георгиева 
 16. Доц. д-р Галин Богданов Петров 
 17. Доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева 
 18. Доц. д-р Лора Дончева Григорова 
 19. Доц. д-р Маринела Николова Агаларева 
 20. Доц. д-р Надежда Найденова Христова 
 21. Доц. д-р Олег Ангелов Александров 
 22. Доц. д-р Петя Димитрова Събева 
 23. Доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов 
 24. Доц. д-р Росина Людмилова Костова 
 25. Доц. д-р Силвия Николова Александрова 
 26. Доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов 
 27. Доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева 
 28. Гл. ас. д-р Мария Петрова Петрова-Сапунджиева 
 29. Гл. ас. д-р Мартин Викторов Дойков 
 30. Гл. ас. д-р Момчил Младенов Минчев 
 31. Велислава Анатолиева Великова  
 32. Христо Стоев Костов  

Списъчен състав на ФС на ИФ (мандат 2019–2023) към дата 19.09.2022 г. 

 1. Проф. д-р Николай Ангелов Кънев – Декан
 2. Проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев 
 3. Проф. д.и.н. Велико Станчев Лечев 
 4. Проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски 
 5. Проф. д.н. Стела Малчева Дерменджиева 
 6. Проф. д-р Андрей Димов Андреев 
 7. Проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов 
 8. Проф. д-р Димитър Йорданов Димитров 
 9. Проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов 
 10. Проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова 
 11. Проф. д-р Петко Стефанов Петков 
 12. Проф. д-р Пламен Христов Павлов 
 13. Проф. д-р Румен Христов Янков 
 14. Доц. д-р Анка Тодорова Игнатова 
 15. Доц. д-р Виолета Петрова Георгиева 
 16. Доц. д-р Галин Богданов Петров 
 17. Доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева 
 18. Доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов 
 19. Доц. д-р Лора Дончева Григорова 
 20. Доц. д-р Маринела Николова Агаларева 
 21. Доц. д-р Надежда Найденова Христова 
 22. Доц. д-р Олег Ангелов Александров 
 23. Доц. д-р Петя Димитрова Събева 
 24. Доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов 
 25. Доц. д-р Росина Людмилова Костова 
 26. Доц. д-р Силвия Николова Александрова 
 27. Доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов 
 28. Доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева 
 29. Гл. ас. д-р Мария Петрова Петрова-Сапунджиева 
 30. Гл. ас. д-р Мартин Викторов Дойков 
 31. Гл. ас. д-р Момчил Младенов Минчев 
 32. Велислава Анатолиева Великова 
 33. Христо Стоев Костов 

Списъчен състав на ФС на ИФ (мандат 2019–2023) към дата 03.11.2021 г. 

 1. Доц. д-р Николай Ангелов Кънев – Декан
 2. Проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев 
 3. Проф. д.и.н. Велико Станчев Лечев 
 4. Проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски 
 5. Проф. д.н. Стела Малчева Дерменджиева 
 6. Проф. д-р Андрей Димов Андреев 
 7. Проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов 
 8. Проф. д-р Димитър Йорданов Димитров  
 9. Проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов 
 10. Проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова 
 11. Проф. д-р Петко Стефанов Петков 
 12. Проф. д-р Пламен Христов Павлов 
 13. Проф. д-р Румен Христов Янков 
 14. Доц. д-р Анка Тодорова Игнатова 
 15. Доц. д-р Виолета Петрова Георгиева 
 16. Доц. д-р Галин Богданов Петров 
 17. Доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева 
 18. Доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов 
 19. Доц. д-р Лора Дончева Григорова 
 20. Доц. д-р Маринела Николова Агаларева
 21. Доц. д-р Надежда Найденова Христова 
 22. Доц. д-р Олег Ангелов Александров 
 23. Доц. д-р Петя Димитрова Събева 
 24. Доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов 
 25. Доц. д-р Росина Людмилова Костова 
 26. Доц. д-р Силвия Николова Александрова 
 27. Доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов 
 28. Доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева 
 29. Гл. ас. д-р Мария Петрова Петрова 
 30. Гл. ас. д-р Мартин Викторов Дойков 
 31. Гл. ас. д-р Момчил Младенов Минчев
 32. Красимир Йорданов Дердов 
 33. Тодор Георгиев Марков 

Списъчен състав на ФС на ИФ (мандат 2019–2023) към дата 18.06.2019 г. 

 1. Доц. д-р Николай Ангелов Кънев – Декан
 2. Проф. д.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев 
 3. Проф. д.и.н. Велико Станчев Лечев 
 4. Проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски 
 5. Проф. д-р Андрей Димов Андреев 
 6. Проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов 
 7. Проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов 
 8. Проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова 
 9. Проф. д-р Петко Стефанов Петков 
 10. Проф. д-р Пламен Христов Павлов 
 11. Проф. д-р Румен Христов Янков 
 12. Проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева 
 13. Доц. д-р Анка Тодорова Игнатова 
 14. Доц. д-р Виолета Петрова Георгиева 
 15. Доц. д-р Галин Богданов Петров 
 16. Доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева 
 17. Доц. д-р Димитър Йорданов Димитров 
 18. Доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов 
 19. Доц. д-р Лора Дончева Григорова 
 20. Доц. д-р Маринела Николова Агаларева 
 21. Доц. д-р Надежда Найденова Христова 
 22. Доц. д-р Олег Ангелов Александров 
 23. Доц. д-р Петя Димитрова Събева 
 24. Доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов 
 25. Доц. д-р Росина Людмилова Костова 
 26. Доц. д-р Силвия Николова Александрова 
 27. Доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов 
 28. Доц. д-р Татяна Стефанова Астарджиева 
 29. Гл. ас. д-р Мария Петрова Петрова 
 30. Гл. ас. д-р Мартин Викторов Дойков 
 31. Гл. ас. д-р Момчил Младенов Минчев 
 32. Дария Димитрова Тошкова 
 33. Йордан Стефанов Миновски
СПОДЕЛИ В