Съобщения, 2019-2023

В съответствие с чл. 26 от Закона за висшето образование, чл. 35 от Правилника на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за дейността и управлението на Исторически факултет и Графика за провеждане на изборите за органи за управление в Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ за мандат 2023–2027 г.

СВИКВАМ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
на 29 юни 2023 г. (четвъртък) от 10:00 ч. в аудитория №321 с предложение за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на отчет на Декана за мандатния период  2019–2023 г.;
 2. Избор на Комисия по провеждане на изборите;
 3. Избор на Председател и Заместник-председател на Общото събрание (мандат 2023–2027 г.);
 4. Избор на Факултетен съвет (мандат 2023–2027 г.);
 5. Избор на Декан на Историческия факултет (мандат 2023–2027 г.).

Отчетът на Декана за мандатния период 2019–2023 г. ще бъде публикуван предварително на страницата на Исторически факултет.

Начало на регистрацията – 9:30 ч.

ПРОФ. Д-Р ПЛАМЕН ПАВЛОВ
Председател на Общото събрание на Историческия факултет


На основание чл. 11 от Правилника за устройството, управлението и дейността на Исторически факултет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”

СВИКВАМ

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
на 19 септември 2022 година (понеделник) от 09:30 часа в аудитория 321 на ВТУ с предложение за

ДНЕВЕН РЕД:
 1. Отчет на Декана на Историческия факултет за периода на академичната 2021-2022 година; 
 2. Избор за членове на Факултетския съвет от квотата на студентите и докторантите;
 3. Текущи.  

*Отчетът на Декана за периода на академичната 2021-2022 година ще бъде публикуван предварително на страницата на Исторически факултет.


Начало на регистрацията – 9:30 ч.

ПРОФ. Д-Р ПЛАМЕН ПАВЛОВ
Председател на Общото събрание на Историческия факултет


На основание чл. 11 от Правилника за устройството, управлението и дейността на Исторически факултет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”

СВИКВАМ

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
на 21 септември 2021 година (вторник) от 10:00 часа в Аулата на ВТУ с предложение за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет на Декана на Историческия факултет за периода на академичната 2020-2021 година;
 2. Текущи.

*Отчетът на Декана за периода на академичната 2020-2021 година ще бъде публикуван предварително на страницата на Исторически факултет.

Начало на регистрацията – 9:00 ч.

ПРОФ. Д-Р ПЛАМЕН ПАВЛОВ
Председател на Общото събрание на Историческия факултет


На основание чл. 11 от Правилника за устройството, управлението и дейността на Исторически факултет на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”

СВИКВАМ

ОБЩО СЪБРАНИЕ

НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”
на 28 септември 2020 година (понеделник) от 10:30 часа в зала 321 с предложение за

ДНЕВЕН РЕД:


 1. Отчет на Декана на Историческия факултет за периода на академичната 2019-2020 година;
 2. Текущи.

*Отчетът на Декана за периода на академичната 2019-2020 година ще бъде публикуван предварително на страницата на Исторически факултет.

Начало на регистрацията – 9:30 ч.

ПРОФ. Д-Р ПЛАМЕН ПАВЛОВ
Председател на Общото събрание на Историческия факултет

СПОДЕЛИ В