ГРАФИК и ЗАЛИ за ПРОВЕЖДАНЕ на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ и ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ за придобиване на ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Магистър“ през учебната 2018-2019 година (20.06.-03.07.2019 и 01-13.09.2019 г.)

СПЕЦИАЛНОСТ

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО:

Първа и втора сесия

писмен

 

защита

дата

зала

 

дата

зала

ОКС “БАКАЛАВЪР”

История

История на България

8.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

321 ауд.

   2 ауд.

 

8.30 часа

25.06.2019

10.09.2019

316 сем.

Обща история 

8.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

321 ауд.

   2 ауд.

 

8.30 часа

25.06.2019

10.09.2019

429 сем.

История и география

История на България

8.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

321 ауд.

   2 ауд.

 

8.30 часа

25.06.2019

10.09.2019

316 сем.

Обща история

8.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

321 ауд.

   2 ауд.

 

8.30 часа

25.06.2019

10.09.2019

429 сем.

География

8.00 часа

27.06.2019

12.09.2019

321 ауд.

   2 ауд.

 

8.30 часа

27.06.2019

12.09.2019

316 сем.

История и чужд език

История на България

8.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

321 ауд.

   2 ауд.

 

8.30 часа

25.06.2019

10.09.2019

316 сем.

Обща история

8.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

321 ауд.

   2 ауд.

 

8.30 часа

25.06.2019

10.09.2019

429 сем.

ЧУЖД ЕЗИК

 

ФФ

 

 

ФФ

История и философия

История на България

8.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

321 ауд.

   2 ауд.

 

8.30 часа

25.06.2019

10.09.2019

316 сем.

Обща история

8.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

321 ауд.

   2 ауд.

 

8.30 часа

25.06.2019

10.09.2019

429 сем.

ФИЛОСОФИЯ

 

Корпус 5

 

 

Корпус 5

Български език и история

История на България

8.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

321 ауд.

    2 ауд.

 

8.30 часа

25.06.2019

10.09.2019

316 сем.

Обща история

8.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

321 ауд.

    2 ауд.

 

8.30 часа

25.06.2019

10.09.2019

429 сем.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

ФФ

 

 

ФФ

Български език и география

География

8.00 часа

27.06.2019

12.09.2019

321 ауд.

2 ауд.

 

8.30 часа

27.06.2019

12.09.2019

316 сем.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

ФФ

 

 

ФФ
СПЕЦИАЛНОСТ

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО:

Първа и втора сесия

писмен

 

защита

дата

зала

 

дата

зала

ОКС “БАКАЛАВЪР”

Археология

Археология

8.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

321 ауд.

    2 ауд.

 

10.30 часа

25.06.2019

10.09.2019

429 сем.

Етнология

Етнология

8.00 часа

27.06.2019

12.09.2019

321 ауд.

    2 ауд.

 

8.30 часа

27.06.2019

12.09.2019

605 сем.

География

География

8.00 часа

27.06.2019

12.09.2019

321 ауд.

    2 ауд.

 

8.30 часа

27.06.2019

12.09.2019

316 сем.

Културен туризъм

Културен туризъм

8.00 часа

27.06.2019

12.09.2019

321 ауд.

    2 ауд.

 

9.30 часа

27.06.2019

12.09.2019

429 сем.

Балканистика

Обща история 

8.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

321 ауд.

    2 ауд.

 

8.30 часа

25.06.2019

10.09.2019

525 сем.
ОКС “МАГИСТЪР”

СПЕЦИАЛНОСТ

 

Първа и втора сесия

писмен

 

защита

дата

зала

 

дата

зала

Археология

 

8.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

321 ауд.

    2 ауд.

 

11.30 часа

25.06.2019

10.09.2019

429 сем.

История. Българска история

 

8.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

321 ауд.

     2 ауд.

 

10.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

316 сем.

История и цивилизации

 

8.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

321 ауд.

     2 ауд.

 

11.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

316 сем.

Културно-историческо наследство в България и Русия

 

8.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

321 ауд.

     2 ауд.

 

11.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

525 сем.

Обща история. Европейска

 цивилизация: антично и средновековно наследство

 

 

8.00 часа

25.06.2019

10.09.2019

321 ауд.

    2 ауд.

 

10.30 часа

25.06.2019

10.09.2019

429 сем.

Културен туризъм

 

 

8.00 часа

27.06.2019

12.09.2019

321 ауд.

     2 ауд.

 

10.30 часа

27.06.2019

12.09.2019

429 сем.

Културно-историческо наследство (Културен туризъм)

 

8.00 часа

27.06.2019

12.09.2019

321 ауд.

     2 ауд.

 

11.00 часа

27.06.2019

12.09.2019

429 сем.

Етнология

 

8.00 часа

27.06.2019

12.09.2019

321 ауд.

     2 ауд.

 

9.30 часа

27.06.2019

12.09.2019

605 сем.

Регионално развитие

 

8.00 часа

27.06.2019

12.09.2019

321 ауд.

     2 ауд.

 

10.30 часа

27.06.2019

12.09.2019

429 сем.

География и икономика

 

8.00 часа

27.06.2019

12.09.2019

321 ауд.

    2 ауд.

 

11.30 часа

27.06.2019

12.09.2019

316 сем.

СПОДЕЛИ В