ГРАФИК и ЗАЛИ за ПРОВЕЖДАНЕ на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ и ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ за придобиване на ОКС „Бакалавър“ и ОКС „Mагистър“ – учебна 2018-2019 година (06.02.- 17.02.2019 г.)

СПЕЦИАЛНОСТ

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО:

Извънредна сесия

писмен

 

защита

дата

зала

 

дата

зала

ОКС “БАКАЛАВЪР”

История

История на България

8:00 часа

08.02.2019

3 ауд.

 

8:30 часа

08.02.2019

412 сем.

Обща история

8:00 часа

08.02.2019

3 ауд.

 

8:30 часа

08.02.2019

429 сем.

История и география

История на България

8:00 часа

08.02.2019

3 ауд.

 

8:30 часа

08.02.2019

412 сем.

Обща история

8:00 часа

08.02.2019

3 ауд.

 

8:30 часа

08.02.2019

429 сем.

География

8:00 часа

06.02.2019

3 ауд.

 

8:30 часа

06.02.2019

426 сем.

История и чужд език

История на България

8:00 часа

08.02.2019

3 ауд.

 

8:30 часа

08.02.2019

412 сем.

Обща история

8:00 часа

08.02.2019

3 ауд.

 

8:30 часа

08.02.2019

429 сем.

ЧУЖД ЕЗИК

 

ФФ

 

 

ФФ

История и философия

История на България

8:00 часа

08.02.2019

3 ауд.

 

8:30 часа

08.02.2019

412 сем.

Обща история

8:00 часа

08.02.2019

3 ауд.

 

8:30 часа

08.02.2019

429 сем.

ФИЛОСОФИЯ

 

Корпус 5

 

 

Корпус 5

Български език и история

История на България

8:00 часа

08.02.2019

3 ауд.

 

8:30 часа

08.02.2019

412 сем.

Обща история

8:00 часа

08.02.2019

3 ауд.

 

8:30 часа

08.02.2019

429 сем.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

ФФ

 

 

ФФ

Български език и география

География

8:00 часа

06.02.2019

3 ауд.

 

8:30 часа

06.02.2019

426 сем.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

ФФ

 

 

ФФ

Археология

Археология

8:00 часа

08.02.2019

3 ауд.

 

10:30 часа

08.02.2019

429 сем.

Етнология

Етнология

8:00 часа

06.02.2019

3 ауд.

 

8:30 часа

06.02.2019

605 сем.

География

География

8:00 часа

06.02.2019

3 ауд.

 

8:30 часа

06.02.2019

426 сем.

Културен туризъм

Културен туризъм

8:00 часа

06.02.2019

3 ауд.

 

9:30 часа

06.02.2019

427 сем.

Балканистика

Обща история 

8:00 часа

08.02.2019

3 ауд.

 

9:30 часа

08.02.2019

525 сем.
ОКС “МАГИСТЪР”

СПЕЦИАЛНОСТ

 

Извънредна сесия

писмен

 

защита

дата

зала

 

дата

зала

Археология

 

8:00 часа

08.02.2019

3 ауд.

 

11:30 часа

08.02.2019

429 сем.

История. Българска история

 

8:00 часа

08.02.2019

3 ауд.

 

10:00 часа

08.02.2019

412 сем.

История и цивилизации

 

8:00 часа

08.02.2019

3 ауд.

 

11:00 часа

08.02.2019

412 сем.

Културно-историческо наследство в България и Русия

 

8:00 часа

08.02.2019

3 ауд.

 

11:00 часа

08.02.2019

525 сем.

Обща история. Европейска цивилизация: антично и средновековно наследство

 

 

8:00 часа

08.02.2019

3 ауд.

 

9:30 часа

08.02.2019

429 сем.

Културен туризъм

 

 

8:00 часа

06.02.2019

3 ауд.

 

10:30 часа

06.02.2019

427 сем.

Културно-историческо наследство (Културен туризъм)

 

 

8:00 часа

06.02.2019

3 ауд.

 

11:00 часа

06.02.2019

427 сем.

Етнология

 

8:00 часа

06.02.2019

3 ауд.

 

9:30 часа

06.02.2019

605 сем.

Регионално развитие

 

8:00 часа

06.02.2019

3 ауд.

 

9:30 часа

06.02.2019

426 сем.

География и икономика

 

8:00 часа

06.02.2019

3 ауд.

 

11:30 часа

06.02.2019

427 сем.

 

СПОДЕЛИ В