Студентска кръгла маса посветена на 800-годишнината от възкачването на престола на цар Иван Асен II (1218–1241)

На 14 април 2018 г., в зала 2 на Ректората на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ се проведе студентска кръгла маса под надслов „ОСЕМСТОТИНГОДИШНАТА МЕЧТА“, посветена на 800-годишнината от възкачването на престола на цар Иван Асен II (1218–1241) – владетелят, който постига най-голямото могъщество и териториално разширение на Второто българско царство. Студентската кръгла маса бе първата публична научна проява, организирана от учредения в края на 2017 година Студентски клуб „Античност и медиевистика“ към Историческия факултет на Великотърновския университет, осъществена съвместно с Ателие „История и памет“ към ИФ на ВТУ.

Изнесени бяха интересни доклади, свързани с различни аспекти от управлението на цар Иван Асен II, с неговия живот преди да заеме царския престол, с културното и с църковното развитие на Второто българско царство. Гости на кръглата маса бяха и редица преподаватели от Историческия факултет на ВТУ – доайенът на великотърновската медиевистична школа в историческата наука и ръководител на катедра „Стара и средновековна история“ доц. д-р Иван Лазаров, заместник-деканът по научноизследователската дейност на ИФ доц. д-р Николай Кънев, проф. д-р Ивелин Иванов и гл. ас. д-р Живко Жеков.

Докладите на студентите Кристиян Младеновски, Доника Иванова, Полина Петрова, Габриела Димитрова и Антоан Димитров предизвикаха оживена дискусия, в която се включиха и гостите на кръглата маса, а доц. Лазаров и доц. Кънев представиха новаторски поглед върху различни събития от живота и управлението на цар Иван Асен II, като особено голям интерес сред аудиторията предизвика обоснованата от тях трактовка на битката при Клокотница и най-вече – на причините и развоя на българо-епирския конфликт в контекста на политическата ситуация на Балканския полуостров по това време. 

СПОДЕЛИ В