Годишен план за дейността на Центъра - 2018 година

Годишен план

за дейността на Центъра по геоархеология и прогнозно археологическо моделиране Geoarchce


На своe заседаниe на 21. 11. 2017 г. УС на Център GEOARCHCE обсъди и прие годишен план за дейността на Център GEOARCHCE през 2018 г.

 1. Обучение
  1. Подготовка на учебна програма за приложение на ГИС в археологически теренни изследвания за обучение в Центъра по квалификация.

   Срок: септември 2018 г.

  2. Подготовка и представяне на публични лекции на членове на Център GEOARCHCE

   Срок: м. ноември 2018 г.

 2. Научно-изследователска дейност
  1. Подготовка на колективна монография за резултатите от теренните издирвания по течението на р. Суха река, обл. Добрич през 2013 г., проведени в рамките на първия етап от проект FFNNIPO_12_01369 „Център по геоархеология  и прогнозно археологическо моделиране (GEOARCHCE) във ВТУ”, финансиран от Фонд „Научни изследвания”.

   Срок: ноември 2018 г.

 3. Научно обслужване на бизнеса и държавата
  1. Реализация на дейности по договора за сътрудничество, сключен с Община Неделино през 2017 г.

   Срок: съобразно допълнителното споразумение към Договора.

  2. Проучване на възможностите за партньорската дейност с общини с археологически обекти и паметници с национално значение в сферата на документиране и експониране на археологическото и историческото културно наследство и в перспективната рамка ва ОПР „Региони в растеж“, приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“.

   Срок: м. ноември 2018 г.

СПОДЕЛИ В