Тържествена церемония по връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2016

 
 

На 19 май 2017 г. от 11:00 часа в Аулата на Великотърновския университет Историческият факултет организира Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите ОКС „бакалавър“ и „магистър“ –випуск 2016 от своите четири акредитирани научни направления: 1.3. „Педагогика на обучението по…“; 2.2 „История и археология“; 3.1 „Социология, антропология, науки за културата“; 4.4 „Науки за Земята“ (география).

Общият брой на абсолвентите е 220 души. Завършващите бакалавърска степен са от 8 действащи специалности:

  • Археология – редовно обучение;
  • География – редовно и задочно обучение;
  • Етнология – редовна обучение;
  • История – редовно и задочно обучение;
  • История и география – редовно и задочно обучение;
  • История и философия – редовно обучение;
  • История и чужд език – редовно обучение;
  • Културен туризъм – редовно обучение.

Първенецът на випуска Виктория Ивелинова Вълчева, специалност „Археология“, ще бъде наградена със сребърен медал на Факултета, а на изявени абсолвенти от всички специалности ще бъдат връчени книги от Декана на Факултета проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев.

По време на церемонията дългогодишният преподавател в катедра „География“ доц. д-р Васил Дойков ще бъде удостоен със званието „Почетен професор на Историческия факултет“ за популяризирането на географската наука, преподавателската му работа и дейността му за издигане престижа на Факултета.

 

СПОДЕЛИ В