Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите от випуск 2015

 
 

На 20 май 2016 г. от 11:00 часа в Аулата на Великотърновския университет Историческият факултет организира тържествено връчване на дипломите на абсолвентите ОКС „бакалавър“ и „магистър“ от своите четири акредитирани научни направления: 1.3. „Педагогика на обучението по…“; 2.2 „История и археология“; 3.1 „Социология, антропология, науки за културата“; 4.4 „Науки за Земята“ (география). Общият брой абсолвенти е 220 души. Завършващите бакалавърска степен са от 8 действащи специалности: Археология – редовно обучение; География – редовно и задочно обучение; Етнология – редовна обучение; История – редовно и задочно обучение; История и география – редовно и задочно обучение; История и философия – редовно обучение; История и чужд език – редовно обучение; Културен туризъм – редовно обучение; Изключителна чест и гордост са нашите 28 бакалаври отличници, като с успех 6,00 се отличава Петя Красимирова Добрева, специалност „Културен туризъм“, която беше наградена от Декана на ИФ, проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, със златен медал на Историческия факултет. Специални гости на събитието бяха председателят на Общинския съвет на община Велико Търново г-н Венцислав Спирдонов и директорът на Общинска Банка АД - ФЦ Велико Търново г-н Диан Стоянов, както и заместник-ректорът на ВТУ доц. д-р Димитър Димитров, който произнесе приветствие от името на ректора на ВТУ проф. д-р Христо Бонджолов, бившият ректор на ВТУ доц. д-р Владимир Попов, директорът на Бюрото за кандидатстудентска информация и реклама към ВТУ проф. д-р Андрей Андреев, десетки преподаватели и стотици родители и близки на абсолвентите. Водосвет за здравето на абсолвентите беше отслужен от Негово Благоговейнство свещеноиконом отец Славчо от храм „Св. Никола“.


 

СПОДЕЛИ В