Факултетска комисия за трансфер на академични кредити (мандат 2015-2019)

Съставът на Факултетската комисия за трансфер на академични кредити е в съответствие с чл. 52 от Правилникa за дейността и управлението на Историческия факултет и на основание решение на Факултетния съвет на Историческия факултет (Протокол № ФД-03-01 от 16.01.2018 г.).

Председател:

Членове:

  1. Доц. д-р Петя Димитрова Събева – зам.-декан по работа със студенти и акредитация и факултетен координатор по СТАК
  2. Проф. д.г.н. Атанас Харалампиев Дерменджиев – ръководител на катедра „География“
  3. Проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов – ръководител на катедра „Нова и най-нова обща история“
  4. Проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов – факултетен координатор по програма „Еразъм+“
  5. Доц. д-р Иван Костадинов Лазаров – ръководител на катедра „Стара и средновековна история“
  6. Доц. д-р Лора Дончева Григорова – ръководител на катедра „Нова и най-нова история на България“
  7. Доц. д-р Олег Ангелов Александров – ръководител на катедра „Археология“
  8. Христинка Иванова Кънчева – инспектор
СПОДЕЛИ В