Научни сборници

Ruler, State and Church on the Balkans in the Middle Ages. Compendium in honour of Prof. Plamen Pavlov's 60. anniversary/
Владетел, държава и църква на Балканите през Средновековието. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Павлов

Поредични издания


Мартенски студентски четения


Образование, география и културен туризъм. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор доктор на науките Стела Дерменджиева (част 1), 2023

Образование, география и културен туризъм. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор доктор на науките Стела Дерменджиева (част 2), 2023

Образование`21. Пети международен симпозиум "Образование`21" Велико Търново 19 ноември 2021 г., 2021

Laurea. Изследвания и материали в чест на 80-та годишнина на доцент доктор Владимир Попов, 2021

География, геополитика и обществено развитие. Сборник в чест на 60-годишнината на проф. д.н. Атанас Дерменджиев, 2021

Войната и мирът - минало, настояще, предизвикателства. Сборник с доклади от международна научна конференеция 22 юни 2018 г., 2021

Исторически кръгозори - История, промяна, общество XIX - XX в., 2021

Исторически кръгозори. Светът след Първата световна война, 2020

Сборник с доклади от научен симпозиум в чест на 60-годишнината на проф. д-р Румен Янков, 2020

Конституция и държавност. Доклади от научна конференция по повод 70-годишнината от приематено на втората българска конституция, 2020

България и българите в Ново и най-ново време. Сборник с научни изследвания в чест на 70-годишнината на проф. д.и.н. Калчо Калчев, 2020

Градиво за изследване на детето, децата, детството. Том I, 2019

Модерният свят на българина. Търновската конституция от 1879 г., 2019

България и българите – история и култура (XVIII–XX век). Доклади от научна конференция посветена на 80-годишнината от рождението на доц. д-р Георги Плетньов, 2018         

Intangible borders, 2016

Мисия - преподавател по етнология. Сборник със спомени за живота и делото на доц. д-р Николай Иванов Колев, посветени на 70-годишния му юбилей, 2011

Европа между Средновековието и съвременността, 2009

Европа между Средновековието и Съвременността. Юбилеен сборник в чест на проф. дин Радослав Мишев. Изследвания по случай 60 години от рождението му, 2009

Възраждането, дарителството и българските музеи, 2008

Сборник в чест на доц. д-р Минчо Минчев, 2006

Етнологията вчера, днес и утре, 2006

Из историята на европейската интеграция: поглед от Русия и България, 2005


ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” и българската археология

Научно-практическа конференция "Старопланинско пресичане на коридор №9 - социално-икономически и геополитечески аспекти", 2004

20 години катедра "Нова и най-нова обща история", 2004

СПОДЕЛИ В