ПРОГРАМА ЗА ПЕТИ МАРТЕНСКИ СТУДЕНТСКИ ЧЕТЕНИЯ - 27-28 МАРТ 2015 ГОДИНА - ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

27 март, петък

321 аудитория

09.00–10.00 Регистрация – 321 аудитория

10.00–10.15 Откриване на ПЕТИТЕ МАРТЕНСКИ СТУДЕНТСКИ ЧЕТЕНИЯ от доц. д-р Андрей АНДРЕЕВ, Декан на Исторически факултет

Водещ: Анелия Маркова

10.15–10.45 Поздравления от официални гости

10.45–11.30 Представяне на сборника „Мартенски студентски четения“ с материали от Първа, Втора, Трета и Четвърта студентски научни конференции във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (20112014 г.)


ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Водещ: Анелия Маркова

 • 11.30–11.45 Анелия МАРКОВА (докторант, катедра „Стара и средновековна история”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Проблемът за историческото дефиниране на понятието „война“
 • 11.45–12.00 Младен ВАСИЛЕВ (докторант, катедра „Стара и средновековна история”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Манастирска и просветна мрежа в Ловеч и Ловешко ХV–ХVІІІ век
 • 12.00–12.15 Стефания ИГНАТОВА (магистърска програма „Културна антропология“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Религията като идеология

12.15–12.30 ДИСКУСИЯ

12.30–13.30 РАБОТЕН ОБЯД (Фоайето пред зала „Европа“)


Секция: АРХЕОЛОГИЯ, ПРАИСТОРИЯ И АНТИЧНОСТ

Водещ: Пламен ДОЙЧЕВ

Секретар: Величка МАРТИНОВА

 • 13.30–13.45 Пламен ДОЙЧЕВ (докторант, катедра „Археология”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Ранновизантийската фортификация – реконструкция на строителния процес
 • 13.45–14.00 Величка МАРТИНОВА (магистърска програма „Археология”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Разпространение на класовете на ранната сграфито керамика в днешните български земи на юг от Балкана
 • 14.00–14.15 Калоян ДИМОВ (специалност Археология, ІV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Локализация и състояние на късноосманския некропол на Алеково (област Силистра) от втората половина на XIX век

14.15–14.30 ДИСКУСИЯ

 • 14.30–14.45 Николай НИКОЛОВ (специалност История, ІІІ курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Одриската базилея и политиката на Котис I в Европейския Югоизток (383 – 359 г. пр.н.е.)
 • 14.45–15.00 Татяна ЦВЯТКОВА (специалност Археология, ІІІ курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Дионис и дионисовите мистерии
 • 15.00–15.15 Иванка РАХНЕВА (специалност История и философия, ІV курс, СУ „Св. Климент Охридски”) – Тракийското наследство в българската култура
 • 15.15–15.30 Петко ДАНКОВ (магистърска програма „Обща история. Европейската цивилизация: антично и средновековно наследство”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Човекът и пълководецът Александър III Велики

15.30–15.45 ДИСКУСИЯ

15.45–16.00 КАФЕ-ПАУЗА


Секция: ИСТОРИЯ И КУЛТУРА НА СРЕДНОВЕКОВНА БЪЛГАРИЯ

321 аудитория

Водещ: Станислав ВЪЛЕВ

Секретар: Теодора РАКАДЖИЕВА

 • 16.00–16.15 Елена ДИМИТРОВА (специалност Български език и история, ІІ курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Кесарят Тервел
 • 16.15–16.30 Светослав ГЕОРГИЕВ (специалност История, ІІ курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Бележки към проблема за предаването на властта и наследяването на престола на княз Борис I Михаил
 • 16.30–16.45 Ния СОЛАРОВА (специалност История, ІV курс, СУ „Св. Климент Охридски”) – Дипломатическите аргументи в кореспонденцията на император Роман Лакапин с цар Симеон
 • 16.45–17.00 Станислав ВЪЛЕВ (специалност История, ІV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – По въпроса за най-южната граница на Самуилова България и статутът на крепостта Лариса
 • 17.00–17.15 Теодора РАКАДЖИЕВА (специалност История и чужд език, ІІІ курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Войните на цар Иван Асен II 17.15–17.30 ДИСКУСИЯ

19.30 РАБОТНА ВЕЧЕРЯ(Хотел „Премиер”)27 МАРТ, петък

3 аудитория


Секция: ГЕОГРАФИЯ И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ

Водещ: Таня ПЕТКОВА

Секретар: Поля ЙОРДАНОВА

 • 13.30–13.45 Светлана СТРАХИЛОВА (специалност География, ІІ курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Развитие на транспорта в Европа (Великобритания, Германия и Франция)
 • 13.45–14.00 Таня ПЕТКОВА (докторант, катедра „География”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Статистически източници на информация за населението и селищата
 • 14.00–14.15 Поля ЙОРДАНОВА (докторант, катедра „География”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Икономогеографско изследване на някои основни измерими параметри от социално-икономическото развитие на Република Кипър и Република България
 • 14.15–14.30 Веселин ПЕТКОВ, Мирела МАРИНОВА (магистърска програма „Културен туризъм” ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий; География и биология, IV курс, ШУ „Епископ Константин Преславски”) – Актуалните възможности за развитие на фестивалният туризъм в Шуменски регион
 • 14.30–14.45 Ивайло ТОТЕВ (специалност География, І курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Туристически ресурси на община Трявна

14.45–15.00 ДИСКУСИЯ

15.00–15.15 КАФЕ-ПАУЗА


Секция: ЕТНОЛОГИЯ И ФОЛКЛОР

3 аудитория

Водещ: Стефания ИГНАТОВА

Секретар: Лъчезар АНДРЕЕВ

 • 15.15–15.30 Цветомира КЮРКЧИЕВА (специалност Българска филология, ІІІ курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Самодивата в българските фолклорни приказки
 • 15.30–15.45 Лъчезар АНДРЕЕВ (магистърска програма „Културна антропология”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Светии близнаци: Зимен и Летен св. Никола
 • 15.45–16.00 Гергана ХРИСТОВА, Димитър ДИМИТРОВ (специалност География и биология; История и география, III курс ШУ „Епископ Константин Преславски”)Обичаят Еньова буля – при тронките и рупците
 • 16.00–16.15 Красимир ДИМИТРОВ (специалност История, ІІІ курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Нация и национализъм

16.15–16.45 ДИСКУСИЯ

19.30 РАБОТНА ВЕЧЕРЯ (Хотел „Премиер”)28 МАРТ, събота

321 аудитория

Секция: КЪСНО БЪЛГАРСКО СРЕДНОВЕКОВИЕ (XV–XVII век)

Водещ: Десислава ДИМИТРОВА

Секретар: Александър ЗЛАТАНОВ

 • 9.00–9.15 Димитър БАЙРАКТАРОВ (докторант, катедра „История”, Правно-исторически факултет, ЮЗУ „Неофит Рилски”) – Образът на Янош Хуниади през погледа на възрожденския българин Спиридон Палаузов (1818–1872 г.)
 • 9.15–9.30 Десислава ДИМИТРОВА (докторант, катедра „Стара и средновековна история”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Панаирите по българските земи през XVII век (по данни на пътеписната литература)
 • 9.30–9.45 Александър ЗЛАТАНОВ (магистърска програма „България и българите VII–XIX в.”, СУ „Св. Климент Охридски”) – Две османски чешми във Варна от XIX век
 • 9.45–10.00 Юлина ЮРИЕВА (специалност История и философия, ІV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Хиджбабът – личен избор на жената?

10.00–10.15 ДИСКУСИЯ

10.15–10.30 КАФЕ ПАУЗА


Секция: БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ

321 аудитория

Водещ: Драгомир ГЕОРГИЕВ

Секретар: Мариета КОЖУХАРОВА

 • 10.30–10.45 Мила КРЪСТЕВА (специалност История, ІІ курс, СУ „Св. Климент Охридски”) – Първото българско светско училище, основано от Емануил Васкидович в Свищов – традиция и актуалност
 • 10.45–11.00 Мариета КОЖУХАРОВА(докторант, катедра „История на България”, СУ „Св. Климент Охридски”) – Русия и пропагандата на българския политически въпрос в контекста на Кримската война 1853–1856 г.
 • 11.00–11.15 Анна ЧАНКОВА (магистърска програма „Възраждане и памет”, СУ „Св. Климент Охридски”) – Олимпий Панов – живот и дело
 • 11.15–11.30 Драгомир ГЕОРГИЕВ (докторант, катедра „Нова и най-нова обща история”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Българи учили в руски военни и медицински училища, участници в Сръбско-турската война през 1876 г.
 • 11.30–11.45 Симона АНДРЕЕВА (специалност Славянска филология, ІV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Търговия, занаяти и фабрики в Търново през периода на Възраждането. И Кольо Фичето в очите на младежта

11.45–12.00 ДИСКУСИЯ

12.30–13.30 РАБОТЕН ОБЯД (Фоайето пред зала „Европа”)


Секция: НОВА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

321 аудитория

Водещ: Николай КОЛЕВ

Секретар: Тодор ДИМОВ

 • 13.30–13.45 Димитър ДИМИТРОВ, Гергана ХРИСТОВА,(специалност География и биология; История и география, III курс, ШУ „Епископ Константин Преславски”) – Социално-икономическо развитие на Карабунарския край (1878–1944 г.)
 • 13.45–14.00 Момчил БАЕВ (магистърска програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт”, Медицински университет – София) – Разцвет на еврейските търговци в Царство България
 • 14.00–14.15 Божидарка ИВАНОВА (магистърска програма „България и българите (VII–XIX век)”, СУ „Св. Климент Охридски”) – Отражение на русофилството на дейците от „Добродетелната дружина” в страниците на вестник „Отечество”
 • 14.15–14.30 Нина ШИШМАНОВА (докторант, катедра „Нова и най-нова обща история”, „ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Проблеми на войната и мира в книгата на Александър Гиргинов „От война към мир”

14.30–14.45 ДИСКУСИЯ

 • 14.45–15.00 Павлин КАЛЧЕВ (специалност История, ІІІ курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Югославянският доброволчески корпус и „Одеското клане” (1915–1918 г.)
 • 15.00–15.15 Александър ДОНЧЕВ (специалност История, III курс, ЮЗУ „Неофит Рилски”) – Горноджумайските паметници от Първата Балканска война
 • 15.15–15.30 Стефан ИВАНОВ (докторант, катедра „История на България”, СУ „Св. Климент Охридски”) – От мажоритарност към пропорционалност. Избирателната реформа на управляващите демократи (1908–1911 г.)
 • 15.30–15.45 Тодор ДИМОВ (докторант, катедра „Нова и най-нова история на България”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Руските емигранти във Варна в услуга на чужди разузнавания 1939–1942 г.

15.45–16.00 ДИСКУСИЯ

16.00–16.15 КАФЕ-ПАУЗА

 • 16.15–16.30 Кристиян КОВАЧЕВ (специалност История, ІІІ курс, ЮЗУ „Неофит Рилски”) – Преселения от Търново в посока Средна Струма: хипотези и причини
 • 16.30–16.45 Надежда ТОДОРОВА (специалност История, ІV курс, СУ „Св. Климент Охридски”) – Българският земеделски народен съюз и Репарационният въпрос (1920–1923)
 • 16.45–17.00 Пресиян КОНАКЧИЕВ (докторант, катедра „Нова и най-нова обща история”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Българската историография за Хърватският сабор в началото на XX век (1910–1920 г.)
 • 17.00–17.15 Антон НИКОЛОВ (специалност История, ІV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Национализмът в Царство България (1919–1944 г.)
 • 17.15–17.30 Николай КОЛЕВ (докторант, катедра „Нова и най-нова история на България”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Формиране, организация и дейност на помощник-командирския институт в българската армия по време на Втората световна война
 • 17.30–17.45 Габриела БАНДРОВА (специалност История, ІV курс, СУ „Св. Климент Охридски”) Опитът на България за излизане от Втората световна война. Мисията на Стойчо Мошанов в Кайро

17.45–18.00 ДИСКУСИЯ

18.00 Закриване на ПЕТИТЕ МАРТЕНСКИ СТУДЕНТСКИ ЧЕТЕНИЯ28 МАРТ, събота

3 аудитория

Секция: ИСТОРИЯ НА ВИЗАНТИЯ И СРЕДНОВЕКОВНА ОБЩА ИСТОРИЯ

Водещ: Румен ЙОРДАНОВ

Секретар: Хари КАЗАНДЖИЕВ

 • 9.00–9.15 Димитър ХАРБАЛИЕВ (докторант, катедра „Стара и средновековна история”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Дуелът (Hólmganga) през X в. според исландски саги
 • 9.15–9.30 Симеон АНТОНОВ (магистърска програма „Византинистика”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Политическите идеи на Михаил Псел, засвидетелствани в неговата Хронография
 • 9.30–9.45 Румен ЙОРДАНОВ (докторант, катедра „История на България”, СУ „Св. Климент Охридски”) – Едно сведение на Михаил Сирийски за българската история през XII в.
 • 9.45–10.00 Красимира ЙОРДАНОВА (докторант, катедра „История на Византия и балканските народи”, СУ „Св. Климент Охридски”) – Дипломатически отношения между княз Стефан Лазаревич и османският емир/султан Баязид I (1389–1402 г.)
 • 10.00–10.15 Хари КАЗАНДЖИЕВ (магистърска програма „Нова и съвременна история на Европа”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Англия в края на XVI и началото на XVII век: социални особености и стопанство
 • 10.15–10.30 Марио ФИЛИПОВ (магистърска програма „Средновековно общество: политика, идеология и култура”, СУ „Св. Климент Охридски”) – Петерхоф: възникване, организация и значение на задграничното търговско дружество на Ханзейската лига в Новгород

10.30–10.45 ДИСКУСИЯ

10.45–11.00 КАФЕ-ПАУЗА


Секция: НОВА И НАЙ-НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ

3 аудитория

Водещ: Явор ГЕНОВ

Секретар: Иво ИВАНОВ

 • 11.00–11.15 Любомир КРЪСТЕВ (докторант, катедра „Нова и съвременна история”, СУ „Св. Климент Охридски”) – Британското обществено мнение и Амиенският мир
 • 11.15–11.30 Иво ИВАНОВ (специалност История, ІV курс ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”)Леополд фон Ранке и апогеят на европейската историопис в Ново време (XIX в.)
 • 11.30–11.45 Емил ВРЕЖАКОВ (докторант, катедра „Нова и най-нова история на България”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Руско-френският съюз от 1891–1894 г.
 • 11.45–12.00 Ива ЯНЕВА (магистърска програма „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика (ХVІ–ХХІ в.)”, СУ „Св. Климент Охридски”) – Тайната дипломация – срещата в Пломбиер. Предистория, взети решения и измерения на френско-сардинското сътрудничество в хода на Обединението на Италия
 • 12.00–12.15 Мирослав ГЕОРГИЕВ (магистърска програма „Възраждане и памет”, СУ „Св. Климент Охридски”) – Аспекти на съветското участие в Испанската гражданска война 1936–1939 г.

12.15–12.30 ДИСКУСИЯ

12.30–13.30 РАБОТЕН ОБЯД (Фоайето пред зала „Европа”)

 • 13.30–13.45 Десислава НИКОЛОВА (докторант, катедра „Нова и най-нова обща история”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Американски окупационни реформи в Япония след Втората световна война
 • 13.45–14.00 Цветелина КАЛЧЕВА (специалност История, ІV курс, СУ „Св. Климент Охридски”) – Войната във Виетнам
 • 14.00–14.15 Георги МИТЕВ (докторант, катедра „Политология”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Президентската институция в САЩ в началото на XXI век
 • 14.15–14.30 Димо ГЕОРГИЕВ (магистърска програма „Семиотика на културата”, ШУ „Епископ Константин Преславски”) – Тероризмът и драмата на глобализирания свят в началото на XXI век
 • 14.30–14.45 Кристина КОЧЕВА (специалност История, ІІІ курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Мустафа Кемал Ататюрк – строител на република Турция

14.45–15.00 ДИСКУСИЯ

15.00–15.15 КАФЕ-ПАУЗА


Секция: НАЙ-НОВА БЪЛГАРСКА ИСТОРИЯ

3 аудитория

Водещ: Радина БОЖИЛОВА

Секретар: Мариела ГЕОРГИЕВА

 • 15.15–15.30 Пресиян КОСТАДИНОВ (докторант, катедра „Нова и най-нова история на България”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – „Да бъдат уволнени като фашисти !” Чистката сред юристите в Русе (септември 1944 – февруари 1945 г.)
 • 15.30–15.45 Мариела ГЕОРГИЕВА (докторант, катедра „Нова и най-нова история на България”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – „Славен път ни чака – трудов път” − Образователна и професионална подготовка на младите хора за участие в индустриализацията на България (1944−1958 г.)
 • 15.45–16.00 Явор ГЕНОВ (специалност История, ІV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Политиката на БКП спрямо циганския етнос

16.00–16.15. ДИСКУСИЯ

 • 16.15–16.30 Марина БАРАКОВА (магистърска програма „Кризи, конфликти и дипломация в световната политика”, СУ „Св. Климент Охридски”) – Международни измерения на Възродителния процес
 • 16.30–16.45 Богдан АНДРЕЕВ (докторант, ВНУ „Васил Левски”) – Причини за структурното оформяне на Командване на Сухопътни войски
 • 16.45–17.00 Радина БОЖИЛОВА (специалност История, ІV курс, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Обща характеристика на документалните издания на БИА на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” (1944–1989 г.)
 • 17.00–17.15 Мария ЖЕЛЯЗКОВА (магистърска програма „Информатика. Компютърна мултимедия”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”) – Електронният тест – съвременен начин за проверка и оценка на знанията и уменията на учениците в обучението по История и цивилизация

17.15–17.30 ДИСКУСИЯ

18.00 Закриване на ПЕТИТЕ МАРТЕНСКИ СТУДЕНТСКИ ЧЕТЕНИЯ – 321 Аудитория

СПОДЕЛИ В