Списъчен състав на Факултетен съвет за мандат 2015-2019 г.

 1. Проф. д.и.н. Иван Асенов Тютюнджиев – Декан
 2. Проф. д.и.н. Велико Станчeв Лечев
 3. Проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски
 4. Проф. д.н.к. Маргарита Николова Карамихова
 5. Проф. д-р Андрей Димов Андреев
 6. Проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев
 7. Проф. д-р Валентин Атанасов Спиридонов
 8. Проф. д-р Ивелин Аргиров Иванов
 9. Проф. д-р Красимира Йорданова Мутафова
 10. Проф. д-р Мария Иванова Иванова
 11. Проф. д-р Пламен Христов Павлов
 12. Проф. д-р Петко Стефанов Петков
 13. Проф. д-р Румен Христов Янков
 14. Проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева
 15. Доц. д-р Анка Тодорова Игнатова
 16. Доц. д-р Виолета Петрова Георгиева
 17. Доц. д-р Галин Богданов Петров
 18. Доц. д-р Гергана Йорданова Георгиева
 19. Доц. д-р Димитър Трифонов Симеонов
 20. Доц. д-р Иван Костадинов Лазаров
 21. Доц. д-р Лора Дончева Григорова
 22. Доц. д-р Маринела Николова Агаларева
 23. Доц. д-р Надежда Найденова Христова
 24. Доц. д-р Николай Ангелов Кънев
 25. Доц. д-р Олег Ангелов Александров
 26. Доц. д-р Петя Димитрова Събева
 27. Доц. д-р Пламен Илиев Парашкевов
 28. Доц. д-р Росина Людмилова Костова
 29. Доц. д-р Силвия Николова Александрова
 30. Доц. д-р Симеон Атанасов Симеонов
 31. Доц. д-р Стела Георгиева Монева
 32. Доц. д-р Стефан Доброславов Чохаджиев
 33. Доц. д-р Стефан Иванов Анчев
 34. Доц. д-р Стефан Пенчев Йорданов
 35. Гл. ас. д-р Мария Петрова Петрова
 36. Гл. ас. д-р Мартин Викторов Дойков
 37. Гл. ас. д-р Николай Хрисимов Николов
 38. Гл. ас. д-р Светла Христова Глушкова
 39. Гл. ас. д-р Юлия Йорданова Симеонова
 40. Докторант Анелия Иванова Маркова
 41. Студент Деян Стефанов Караджов
СПОДЕЛИ В