Факултетска комисия по управление на качеството и акредитацията (мандат 2011-2015)

 

СПИСЪЧЕН СЪСТАВ

НА

ФАКУЛТЕТСКА КОМИСИЯ

ПО УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО И АКРЕДИТАЦИЯТА

КЪМ ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

ЗА ПЕРИОДА 2011-2015 ГОДИНА

 

(утвърдена на заседание на Факултетния съвет на 28.VІІ.2011 г. – Протокол № 7)

Председател :
доц. д-р Борис Борисов – зам.-декан по УКА

Членове:

доц. д-р Красимира Мутафова – зам.-декан по учебната работа

доц. д-р Надежда Найденова Христова – катедра „Стара и средновековна история“

доц. д-р Румен Христов Янков – катедра „География“

гл. ас. д-р Олег Ангелов Александров – катедра „Археология“

гл. ас. д-р Анка Тодорова Игнатова – катедра „Нова и най-нова история на България“

гл. ас. д-р Симеон Атанасов Симеонов – катедра „Нова и най-нова обща история“

Розалия Михайлова Личева – началник регионален инспекторат по образование, гр. Велико Търново

Жулиета Василева Гюлева – докторант

 

СПОДЕЛИ В