Списъчен състав на членовете на Общото събрание, мандат 2011–2015 г.

Председател: проф. д.и.н. Милко Стоянов Палангурски

Зам.-председател: доц. д-р Мариана Спасова Йовевска


 1. Проф. дин Иван Илиев Стоянов
 2. Проф. дин Велико Станчев Лечев
 3. Проф. дин Иван Асенов Тютюнджиев
 4. Проф. дин Йордан Крумов Митев
 5. Проф. дин Милко Стоянов Палангурски
 6. Проф. д-р Атанас Харалампиев Дерменджиев
 7. Проф. д-р Стела Малчева Дерменджиева
 8. Доц. д-р Андрей Димов Андреев
 9. Доц. д-р Борис Донев Борисов
 10. Доц. д-р Валентин Атанасов Спиридонов
 11. Доц. д-р Галин Богданов Петров
 12. Доц. д-р Димитър Йорданов Димитров
 13. Доц. д-р Иван Гатев Марков
 14. Доц. д-р Иван Костадинов Лазаров
 15. Доц. д-р Иван Михайлов Тодоров
 16. Доц. д-р Иванка Иванова Дончева
 17. Доц. д-р Ивелин Аргиров Иванов
 18. Доц. д-р Красимира Йорданова Мутафова
 19. Доц. д-р Мариана Спасова Йовевска
 20. Доц. д-р Мария Иванова Иванова
 21. Доц. д-р Милен Василев Михов
 22. Доц. д-р Надежда Найденова Христова
 23. Доц. д-р Нено Стоянов Димов
 24. Доц. д-р Никола Стойчев Тодоров
 25. Доц. д-р Николай Симеонов Мончев
 26. Доц. д-р Николай Станев Проданов
 27. Доц. д-р Нина Георгиевна Яникова
 28. Доц. д-р Петко Стефанов Петков
 29. Доц. д-р Пламен Христов Павлов
 30. Доц. д-р Росина Людмилова Костова
 31. Доц. д-р Румен Христов Янков
 32. Доц. д-р Силвия Николова Александрова
 33. Доц. д-р Слави Петров Димитров
 34. Доц. д-р Стела Георгиева Монева
 35. Доц. д-р Стефан Доброславов Чохаджиев
 36. Доц. д-р Стефан Иванов Анчев
 37. Доц. д-р Стефан Пенчев Йорданов
 38. Гл. ас. д-р Анка Тодорова Игнатова
 39. Гл. ас. Виолета Петрова Георгиева
 40. Гл. ас. д-р Гергана Йорданова Георгиева
 41. Гл. ас. Димитър Трифонов Симеонов
 42. Гл. ас. д-р Живко Живков Жеков
 43. Гл. ас. д-р Здравко Стоянов Здравков
 44. Гл. ас. д-р Лора Дончева Григорова
 45. Гл. ас. д-р Маринела Николова Агаларева
 46. Гл. ас. д-р Момчил Младенов Минчев
 47. Гл. ас. д-р Олег Ангелов Александров
 48. Гл. ас. Петя Димитрова Събева
 49. Гл. ас. д-р Пламен Илиев Парашкевов
 50. Гл. ас. Светла Христова Глушкова
 51. Гл. ас. д-р Симеон Атанасов Симеонов
 52. Гл. ас. Тодор Енчев Тодоров
 53. Гл. ас. Юлия Йорданова Симеонова
 54. Ас. Антон Дончев Маринов
 55. Ас. Илияна Димитрова Ганчева
 56. Ас. Мария Петрова Петрова
 57. Ст. преподавател Диана Димитрова Нешкова
СПОДЕЛИ В