Откриха новата академична 2017/2018 година за студентите от задочна форма на обучение в Историческия факултет

В днешния прекрасен есенен ден бе поставено официалното начало на академична година в Историческия факултет за студентите от специалностите в задочна форма на обучение.

Първокурсници от трите специалности, за които е обявен прием в задочна форма на обучение през 2017/2018 учебна година: История, Педагогика на обучението по история и география и Културен туризъм, бяха посрещнати с хляб и сол, което е традиционен израз на гостоприемство. Метафората е свързана с разбирането, че споделеният хляб означава споделени ценности и обща съдба.

Събитието уважиха: Доц. д-р Димитър Димитров, зам.-ректор по международната дейност и доц. д-р Владимир Попов, ректор на Великотърновския университет – мандат 1991-1995 г.

Приветствие към първокурсниците отправиха Деканът на Историческия факултет проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, доц. д-р Димитър Димитров, доц. д-р Владимир Попов и Биляна Александрова, студент от специалност „История и география“, ІV курс, задочно обучение.

Доц. д-р Мариана Йовевска изнесе публична лекция на тема: „Балканската история като наука и като академична дисциплина (XV – XXI в.)“.

Церемонията приключи с награждаване на първокурсниците, приети с най-висок бал, и връчване студентските книжки от проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев.


 
 
СПОДЕЛИ В