Съобщения, 2015-2019

СЪОБЩЕНИЕ


В съответствие с чл. 26 от Закона за висшето образование, чл. 25 от Правилника на ВТУ  „Св. св. Кирил и Методий” , чл. 11, ал. 1 и ал. 2 и чл. 12, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 6 от Правилника за дейността и управлението на Исторически факултет и Графика за провеждане на изборите за органи за управление в Исторически факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” през 2019 г.


СВИКВАМ


Общото събрание на Исторически факултет

на 18 юни 2019 г. (вторник), от 10:00 часа,
в аудитория № 321 с предложение за

ДНЕВЕН РЕД:


 1. Отчет на Декана за мандатния период  2015-2019 г.
 2. Избор на Комисия по провеждане на изборите.
 3. Избор на Председател и Заместник-председател на Общото събрание (мандат 2019-2023 г.).
 4. Избор на Факултетен съвет (мандат 2019-2023 г.).
 5. Избор на Декан на Историческия факултет (мандат 2019-2023 г.).

Отчетът на Декана за мандатния период 2015-2019 г. ще бъде публикуван предварително на страницата на Исторически факултет.

Начало на регистрацията – 9:30 ч.

 

ПРОФ. Д-Р МАРИЯ ИВАНОВА
Заместник-председател на Общото събрание
на Историческия факултет


СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 11 от Правилника за устройството, управлението и дейността на Исторически факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

СВИКВАМ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

на 22 октомври 2018 година (понеделник) от 10:00 часа
в аулата на ВТУ с предложение за

ДНЕВЕН РЕД:


 1. Отчет на Декана на Историческия факултет за периода 20 септември 2017 – 20 септември 2018 година;
 2. Разни.

Начало на регистрацията – 9.30 ч.


Председател на Общото събрание на Историческия факултет:
(доц. д-р Иван ЛАЗАРОВ)СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 11 от Правилника за устройството, управлението и дейността на Исторически факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

СВИКВАМ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

на 9 октомври 2017 година (понеделник) от 10:00 часа
в 321 аудитория с предложение за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Отчет на Декана на Историческия факултет за периода септември 2016 – 20 септември 2017 година;
 2. Разни.

Начало на регистрацията – 9.30 ч.


Председател на Общото събрание на Историческия факултет
(доц. д-р Иван ЛАЗАРОВ)


 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 11 от Правилника за устройството, управлението и дейността на Исторически факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

СВИКВАМ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

на 10 октомври 2016 година (понеделник) от 10:00 часа
в 321 аудитория с предложение за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Отчет на Декана на Историческия факултет за периода 22.06.2015 – 30.09.2016 година;
 2. Разни.

Начало на регистрацията – 9.30 ч.


Председател на Общото събрание на Историческия факултет
(доц. д-р Иван ЛАЗАРОВ)


 

СЪОБЩЕНИЕ

 

На основание чл. 11 от Правилника за устройството, управлението и

дейността на Исторически факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”


СВИКВАМ

 

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ при ВТУ  “Св. св. Кирил и Методий”

на 3 декември 2015 година (четвъртък) от 10.30 часа

в 321 аудитория с предложение за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Попълване на квотата на студентите и докторантите в Общото събрание на Исторически факултет;
 2. Разни

 

Начало на регистрацията – 10.00 ч.


4 ноември 2015 година, гр. Велико Търново
Председател на Общото събрание на Историческия факултет
доц. д-р Иван ЛАЗАРОВ


 

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 11 от Правилника за устройството, управлението и дейността на Исторически факултет на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”


СВИКВАМ

 

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ ПРИ ВТУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

на 10 октомври 2016 година (понеделник) от 10:00 часа

в 321 аудитория с предложение за

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Отчет на Декана на Историческия факултет за периода 22.06.2015 – 30.09.2016 година;
 2. Разни.

Начало на регистрацията – 9.30 ч.


Председател на Общото събрание на Историческия факултет
доц. д-р Иван ЛАЗАРОВ

СПОДЕЛИ В