ГРАФИК за ПРОВЕЖДАНЕ на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ и ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ за придобиване на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“ в ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ – учебна 2016-2017 година

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

 

 

Утвърждавам!         

ПРОФ. Д.И.Н. ИВАН ТЮТЮНДЖИЕВ

Декан на Исторически факултет

 

ГРАФИК

за ПРОВЕЖДАНЕ на ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ и ЗАЩИТА НА ДИПЛОМНИ РАБОТИ

за придобиване на ОКС „бакалавър“ и ОКС „магистър“

в ИСТОРИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ – учебна 2016-2017 година

 (1–13.09.2017 г.)

 

 

СПЕЦИАЛНОСТ

 

ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ПО:

Втора сесия

писмен

 

защита

дата

зала

 

дата

зала

ОКС “БАКАЛАВЪР”

 

История

История на България

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

8.30 часа

 

11.09.2017

539 сем.

Обща история 

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

 

8.30 часа

 

11.09.2017

427 сем.

 

 

История и география

 

История на България

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

8.30 часа

 

11.09.2017

539 сем.

Обща история

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

8.30 часа

 

11.09.2017

427 сем.

География

8.00 часа

 

13.09.2017

321 ауд.

 

8.30 часа

 

13.09.2017

426 сем.

 

 

История и чужд език

История на България

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

8.30 часа

 

11.09.2017

539 сем.

Обща история

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

8.30 часа

 

11.09.2017

427 сем.

ЧУЖД ЕЗИК

 

ФФ

 

 

ФФ

 

 

История и философия

История на България

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

8.30 часа

 

11.09.2017

539 сем.

Обща история

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

8.30 часа

 

11.09.2017

427сем.

ФИЛОСОФИЯ

 

Корпус 5

 

 

Корпус 5

 

 

Български език и история

История на България

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

8.30 часа

 

11.09.2017

539 сем.

Обща история

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

8.30 часа

 

11.09.2017

427 сем.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

ФФ

 

 

ФФ

 

Български език и география

География

8.00 часа

 

13.09.2017

321 ауд.

 

8.30 часа

 

13.09.2017

426 сем.

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

ФФ

 

 

ФФ

Археология

Археология

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

9.30 часа

 

11.09.2017

429 сем.

Етнология

Етнология

8.00 часа

 

13.09.2017

321 ауд.

 

8.30 часа

 

13.09.2017

605 сем.

География

География

8.00 часа

 

13.09.2017

321 ауд.

 

8.30 часа

 

13.09.2017

426 сем.

Културен туризъм

 

8.00 часа

 

13.09.2017

321 ауд.

 

9.30 часа

 

13.09.2017

426 сем.

Балканистика

Обща история 

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

 

8.30 часа

 

11.09.2017

427 сем.

 

 

 

 

ФФ

 

 

ФФ

 

 

ОКС “МАГИСТЪР”

Археология

 

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

10.30 часа

 

11.09.2017

429 сем.

История. Българска история

 

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

10.00 часа

 

11.09.2017

539 сем.

История и теория на държавното управление

 

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

10.30 часа

 

11.09.2017

539 сем.

Обща история. Нова и съвременна история на Европа

 

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

10.00 часа

 

11.09.2017

539 сем.

Обща история. Европейската

цивилизация: антично и средновековно наследство

 

 

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

10.30 часа

 

11.09.2017

539 сем.

КИН в България и Русия

 

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

11.00 часа

 

11.09.2017

525 сем.

Византинистика

 

8.00 часа

 

11.09.2017

321 ауд.

 

11.00 часа

 

11.09.2017

528 сем.

Етнология

 

8.00 часа

 

13.09.2017

321 ауд.

 

9.30 часа

 

13.09.2017

605 сем.

Културен туризъм

 

 

8.00 часа

 

13.09.2017

321 ауд.

 

10.30 часа

 

13.09.2017

426 сем.

Културно-историческо наследство (Културен туризъм)

 

 

8.00 часа

 

13.09.2017

321 ауд.

 

11.00 часа

 

13.09.2017

426 сем.

Регионално развитие

 

8.00 часа

 

13.09.2017

321 ауд.

 

11.30 часа

 

13.09.2017

426 сем.

География и икономика

 

8.00 часа

 

13.09.2017

321 ауд.

 

12.30 часа

 

13.09.2017

426 сем.

Гражданско и интеркултурно образование

 

8.00 часа

 

13.09.2017

321 ауд.

 

13.00 часа

 

13.09.2017

426 сем.

География

 

8.00 часа

 

13.09.2017

321 ауд.

 

13.30 часа

 

13.09.2017

426 сем.

 

 

 

СПОДЕЛИ В