Център за етнология и културна антропология

Центърът за етнология и културна антропология е създаден по предложение на проф. днк Маргарита Карамихова чрез катедра „Нова и най-нова история на България“ (Протокол № 7/14.05.2012) и Факултетния съвет на Историческия факултет (Протокол № 12/19.06.2012 г.). Утвърден е с решение на Академичния съвет от 02.07.2012 г. (Протокол № 7/ 02.07.2012 г.).

Неговата дейност е насочена към провеждането на научноизследователска, преподавателска, информационна и теоретико-приложна дейност в областта на Етнологията и Културната антропология.

В периода 2012-2017 г. дейността на ЦЕКА се развива в следните направления:

 1. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ:
  • Организирана и проведена е международна научна конференция: „50 години Етнология във ВТУ. Етнографските експозиции – инструмент за формиране на национална памет“ (4-5 юни 2013 г.)
  • Спечелен и реализиран е научен проект „Националните граници (интердисциплинарно проучване и преподаване)“, финансиран от МОН, наредба 9 (2013 – 2014 г.). Научен ръководител – проф. д.н.к. Маргарита Карамихова. В рамките на проекта е организирана Международна научна конференция „Граници и гранични зони – сходства и различия“, проведена на 30-31 май 2014 г. Докладите на участниците са преведени на английски език, преминали са през езикова редакция и са публикувани в реферираното и индексирано списание „Венецъ“. (https://www.facebook.com/Venets-The-Belogradchik-Journal-487258627957474/timeline/). Това е истински успех за младите учени, подготвяни от колегиума по Етнология във ВТУ!
  • Подготвени и издадени в сп. „Епохи“ са статиите на участниците в международната конференция „Граници и гранични зони – сходства и различия“, в чест на 60-тата годишнина на доайена на етнолозите – проф. д-р Мария Иванова.
  • Създадена е Архивна сбирка към ЦЕКА, като за целта е изготвен Стандарт за архивиране и използване на теренни етнографски материали. Стандартът е в съответствие с Правилата на катедра „Нова и най-нова история на България“ за разработването на бакалавърски и магистърски дипломни работи, както и с утвърдените етноложки методи на теренното етнографско изследване.
  • През летен семестър на 2016 г. ЦЕКА осъществи проект „Открий съкровище“, спонсориран от Клуб Млади таланти. Студентите и докторантите от специалности Етнология и Културен туризъм посетиха читалищата във Великотърновска област, регистрираха материалното културно наследство, което се съхранява в читалищните сбирки. Всички материали са достъпни във уеб-сайт http://www.findatreasure.eu/about-the-project.php 

   Медийно отразяване:
   http://www.dnesbg.com/obshtestvo/studenti-napraviha-sayt-sas-sakrovishtata-na-150-tchitalishta-v-oblastta.html

  • През 2017 г. ЦЕКА работи по проект: „Подкрепа и стабилизиране на трансдисциплинарните изследвания в областта на хуманитаристиката“ (Наредба за НХТД от 1.1.2017).
  • През април 2017 г. ЦЕКА домакинства съвместно с Клуб „Старопрестолни етнолози“ 15-тата международна студентска конференция „Граници и гранични зони“.

 2. МЕНТОРСКА ДЕЙНОСТ:
  • Основен акцент в работата на ЦЕКА е стимулирането на съвместната дейност на преподаватели, студенти и докторанти по Етнология и Културна антропология. За тази цел е свършено следното:
  • Създадена е Фейсбук група „Старопрестолни етнолози“ (https://www.facebook.com/groups/293085604125345/). В групата активно участват преподаватели, студенти, докторанти и учени от областта на хуманитарните и социалните науки от България, Русия, САЩ и други държави (487 участници през септември 2015 г.).
  • Учреден е Клуб „Старопрестолни етнолози“, в който членуват студенти и докторанти по Етнология. Научен наставник на Клуба е проф. днк. Маргарита Карамихова, по това време – секретар на ЦЕКА.
  • ЦЕКА, в партньорство с Клуб „Старопрестолни етнолози“, проведе открита лекция на тема „И замириса на социализъм“ (10.03.2014 г.). На нея студенти и докторанти изнесоха доклади, разглеждащи проблемите за козметиката и козметичните продукти от времето на социализма, както и хигиенната култура на българина в периода 1944-1989 г.

   Медийно покритие:
   http://www.standartnews.com/regionalni/pokazaha_kozmetika_s_miris_na_sotsializam_vav_vtu-229324.html
   http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1230590

  • На 28.10.2014 г., за втори път се състоя открита лекция на тема „Новите дрехи на карнавала“, по време на която студенти и докторанти от университета представиха доклади за маскарадните обичаи по света и у нас.

   Медийно покритие:
   http://www.dnesbg.com/kultura/studenti-i-doktoranti-ot-vtu-predstaviha-maskaradnite-obitchai-ot-stranata-i-tchuzhbina.html

  • На 02.12.2014 г. по повод 25-годишнината от демократичните промени в България и Празника на студентите – 8 декември, ЦЕКА и Клуб „Старопрестолни етнолози“ организираха „Визии от „ОНЕЗИ“ 45 години“. Беше представено уникално ревю на дрехи и аксесоари от времето на социализма, както и бе открита гостуваща фото-изложба „Димитровград в АТРИУМ – минало с бъдеще“. Мероприятието се осъществи и с подкрепата на Студентския съвет към ВТУ и с партньорството на ателие „История и памет“, Центъра за изследване на комунизма във ВТУ, Регионалните исторически музеи във Велико Търново и Варна, Историческия музей в Димитровград и частни колекционери.

   Медийно покритие:
   http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1366464
   http://bnt.bg/news/shou-i-razvlechenie/modata-ot-sotsializma

  • Преподаватели, членове на ЦЕКА, редовно участват с лекции в градски и областни мероприятия, свързани с популяризирането на българската традиционна култура. Проведени са лекции в Гимназията по туризъм и в Хуманитарната гимназия на гр. В.Търново, на Културно-етнографския форум, организиран от община Горна Оряховица и др. 
  • На 9 март 2015 г. ЦЕКА организира среща с абитуриенти от гр. Лом. Инициативата бе съвместна с Клуб „Старопрестолни етнолози“, Ателие „История и памет“ към ВТУ и фондация „Рома-Лом“, която е неправителствена организация с идеална цел, подпомагаща интегрирането и социалното еманципиране на различни етнически общности у нас.
  • Идеята на срещата бе зрелостниците да се запознаят с университетската база, специалностите, които се изучават в университета, както и с възможностите за кандидатстване. Акцент в представянето бяха специалностите, които предлага Историческия факултет, който е един от най-старите и водещи факултети в университета. Младите гости разгледаха музея на ВТУ и изложбата „Наследството на България – образи и истории“, резултат от фотоконкурс, обявен от Ателие „История и памет“. Кандидат-студентите те посетиха спортния комплекс на университета, библиотеката, студентския стол, общежитията и някои знакови места на старопрестолния град. Зрелостниците имаха възможност и да разговорят лично с водещи преподаватели, студенти и докторанти от различни специалности и курсове от ВТУ.

   Медийно отразяване:
   http://radiovelikotarnovo.com/news/11810
   http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1404452
   http://www.dnesbg.com/obshtestvo/abiturienti-ot-lom-gostuvaha-na-etnolozi-istoritsi-vav-vtu.html

  • ЦЕКА, съвместно с Клуб „Старопрестолни етнолози“ домакинства през м. юни 2015 г. дискусия по проект „От предразсъдъци към нетърпимост: обхват и превенция на езика на омразата в България“ (BG05/1600, ЕИП-дог, №356/29.05.2015).
  • На 21.12.2015 се организира, с домакинството на Институт „Конфуций“ и с финансиране на Студентски съвет открита лекция и практически занимания „Китайската нова година – традиции и обичаи“.
  • Традиционно се провеждат ежегодно откритите лекции «Новите дрехи на европейския карнавал» и «От Свети Никола до Кока-кола». Клуб «Старопрестолни етнолози» получава финансова помощ за тези събития от Студентски съвет.

 3. ТЕОРЕТИКО-ПРИЛОЖНА ДЕЙНОСТ:
  • ЦЕКА заедно със студенти и докторанти по етнология и в партньорство с Клуб „Старопрестолни етнолози“ проведе серия събития, чиято цел е популяризирането на българските народни традиции, които се изучават от Етнологията.   
  • Флаш-моб „Коледари“ на градския новогодишен базар (декември 2012 г.).
  • В партньорство с ученици от Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ се организира Лазаровден на Самоводската чаршия в гр. Велико Търново (април 2013 г.).
  • В партньорство с Клуб „Старопрестолни етнолози“ се организира работилница-ателие за традиционни суровакници (16.02.2013 г.).
  • В партньорство с Клуб „Старопрестолни етнолози“ се организира в ОУ „Патриарх Евтимий“ работилница-ателие за традиционни мартеници (февруари 2014 г.).
  • На 16.12.2014 г. представители на четири европейски страни - България, Великобритания, Германия и Италия представиха част от коледните си традиции пред жителите и гостите на Велико Търново. Инициативата се осъществи с подкрепата на Студентския съвет към ВТУ.

   Медийно покритие:
   http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1373572

СПОДЕЛИ В