Съобщения

12-о издание на Национална стипендиантска програма „За жените в науката“


По процедура за програмна акредитация на професионално направление 2.2. История и археология на 18 (понеделник) и 19 (вторник) юни 2018 в зала „Европа“ ще се проведат срещи на Експертна група на НАОА с докторанти, обучаващи се по докторските програми (на 18 юни от 16:30 часа), със студенти (на 19 юни от 15:00 часа) и с потребители на кадри (на 19 юни от 16:30 часа).


По процедура за програмна акредитация на докторска програма „Социално икономическа география“ на 22 май 2018 година (вторник) в зала „Европа“ ще се проведат срещи на Експертна група на НАОА с млади учени и докторанти (15:30 часа) и потребители на кадри (16:00 часа).

СПОДЕЛИ В