Тържествени събития

Проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов получи Почетния знак на Ректора

Проф. д.и.н. Казимир Попконстантинов, преподавател във Великотърновския университет и световноизвестен археолог, медиевист и епиграф, получи Почетния знак на Ректора за своите заслуги за издигане и укрепване на авторитета на Великотърновския университет.

Проф. Ив. Тютюнджиев получи Почетния знак на Ректора на ВТУ

Проф. д-р Христо Бонджолов връчи Почетния знак на Ректора на проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, зам.-ректор по международната дейност на Великотърновския университет “Cв. св. Кирил и Методий“ 1999 – 2003 и декан на Историческия факултет от 2015 година.Ректорът проф. Хр. Бонджолов удостои проф. Ив. Тютюнджиев за неговите заслуги и принос за развитието на международната дейност на Великотърновския университет, на Историческия факултет, за издигането и утвърждаването авторитета на Великотърновския униве
СПОДЕЛИ В