Студентски научни прояви

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018
УЧАСТНИЦИ В ІV НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

"СЕЛИЩНИЯТ ЖИВОТ НА БАЛКАНИТЕ И В МАЛА АЗИЯ ПРЕЗ ВЕКОВЕТЕ"

ВЕЛИКО ТЪРНОВО, 14-16 МАЙ 2009 г .


СПОДЕЛИ В