Научни конференции

2025


2024


2023


2022


2021


2020


2019


2018

 • Ученическа конференция „Пространство и време“ – 24–25 февруари 2018 г.
  Организатори: Исторически факултет,  Академия за Лидери на Исторически факултет, Ателие „История и памет“, с подкрепата на Студентски съвет на ВТУ

 • Осма студентска научна конференция „Мартенски студентски четения“ – 30–31 март 2018 г.
  Организатори: Исторически факултет, Клуб по българска медиевистика, Клуб „История и памет“, Студентски съвет на ВТУ

 • Международна научна конференция „Кризавойнамир. Европа и Балканите 187778“ – 29 май 2018 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова обща история“

 • Международна научна конференция „Спасяването на българските евреи – СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ“ по повод 75 години от спасяването на българските евреи през 1943 г. – 14–15 юни 2018 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Стара и средновековна история“ / Катедра „Нова и най-нова история на България“

 • Научна конференция „Късноримският кастел Ковачевско кале и българските земи през IV-VI в.“ – 15 юни 2018 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Археология“

 • Трета международна научна конференция „Войната и мирът – минало, настояще и предизвикателства“ – 22 юни 2018 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“

 • Научна конференция по повод 25-годишнината на списание „Епохи“ – 20 септември 2018 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Стара и средновековна история“

 • Международна научна конференция „България, българите и светът. В чест на 60-годишнината на проф. д-р Пламен Христов Павлов“ – 26 октомври 2018 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Стара и средновековна история“

 • XIII международна научна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“ – 2 ноември 2018 г.
  Организатор: Исторически факултет

2017

 • Седми мартенски студентски четения – 24–25 март 2017 г.
  Организатори: Исторически факултет, Клуб по българска медиевистика, клуб „История и памет“, Студентски съвет на ВТУ

 • Международна студентска научна конференция „Border Crossing and Beyond“ 7–9 април 2017 г.
  Организатори: Исторически факултет, Катедра „Нова и най-нова история на България“, Център за Етнология и Културна антропология, Клуб „Старопрестолни етнолози“

 • Втора международна научна конференция „Войната и мирът - минало, настояще, предизвикателства“ 25 – 26 май 2017 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“

 • Международна научна конференция „Симеонова България в историята на европейския Югоизток. 1100 години от битката при Ахелой“ 25–27 октомври 2017 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Стара и средновековна история“, Център по медиевистични изследвания при ИФ на ВТУ, Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Община Поморие, РИМ – гр. Бургас, ИМ – гр. Поморие

 • Шеста международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“ – 26–28 октомври 2017 г.
  Организатори: Филологически и Исторически факултет

 • Дванадесета Международна научна конференция „България, българите и Европа - мит, история, съвремие“ 31 октомври 2017 г.
  Организатор: Исторически факултет

 • Научна конференция „100 години Октомврийска революция – реалности и историческа памет“ 10–11 ноември 2017 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова обща история“

 • Международен симпозиум „Образование 21“ 24 – 25 ноември 2017 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“ и катедра „География“

 • Научна конференция „Конституция и държавност“ – 1 декември 2017 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“

2016

 • Шести Мартенски студентски четения – 25–26 март 2016 г.
  Организатор: Исторически факултет, Клуб по българска медиевистика, клуб „История и памет“, Студентски съвет на ВТУ

 • Първа международна научна конференция „Войната и мирът – минало, настояще, предизвикателства“ – 10–11 юни 2016 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“

 • „Румънската кампания 1916 – 1917 г. – опит и памет“ – 26–28 септември 2016 г.
  Организатори: Исторически факултет, Берлински свободен университет, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Център по военна история и археология, гр. Шумен

 • „Българо-византийските отношения по време на Първото българско царство“ - международна научна конференция във връзка с 1300 години от подписването на българо-византийския договор от 716 г. – 28–29 октомври 2016 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Стара и средновековна история“, Център за медиевистични изследвания

 • XI международна конференция „България, българите и Европа – мит, история, съвремие“ – 2 ноември 2016 г.
  Организатор: Исторически факултет

 • „Историческото образование и предизвикателствата през XXI век“ – 18–19 ноември 2016 г.
  Организатори: Исторически факултет, к
  атедра „Нова и най-нова история на България“, Ателие „История и памет“ при Исторически факултет

 • Религия, национална идентичност и държавност на Балканите през XIX-XXI век – 19–20 ноември 2016 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова обща история“

2015

 • Пети Мартенски студентски четения – 27–28 март 2015 г.
  Организатори: Исторически факултет, Клуб по българска медиевистика, клуб „История и памет“, Студентски съвет на ВТУ

 • „Университетско преподаване на науки за културата“ – 9–10 май 2015 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“

 • Научна конференция „Историография на преходите“ – 16–17 октомври 2015 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“

 • Пета международна научна конференция „Балканите – език, история, култура“ – 23–24 октомври 2015 г.
  Организатори: Исторически факултет, Филологически факултет, Център „Балкани“

 • Международна научна конференция „Царевград Търнов и Второто българско царство в средновековния свят“ – 26–28 октомври 2015 г.
  Организатори: Исторически факултет, Община Велико Търново, Фондация „Българска памет“

 • Десета научна конференция „България, българите и Европа - мит, история, съвремие“ – 6 ноември 2015 г.
  Организатор: Исторически факултет

 • „България в голямата война - 100 години по-късно“ – 20 ноември 2015 г.
  Организатори: Исторически факултет, к
  атедра „Нова и най-нова история на България“

 • Международна конференция, посветена на 80-годишнината от рождението на доц. д-р Георги Плетньов – 4 декември 2015 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“

2014

 • Четвърти мартенски студентски четения – 27–28 март 2014 г.
  Организатор: Исторически факултет, клуб „История и памет“

 • „Граници и гранични зони: разлики и неравенства“ – 30–31 май 2014 г.
  Организатори: Исторически факултет, Център за Етнология и Културна Антропология, Катедра „Нова и най-нова история на България“

 • Девета научна конференция „България, българите и Европа - мит, история, съвремие“ – 31 октомври 2014 г.
  Организатор: Исторически факултет

 • Кръгла маса „100 години от Първата световна война“ – 27 ноември 2014 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова обща история“

2013

 • Трети Мартенски студентски четения – 15–16 март 2013 г.
  Организатор: Исторически факултет

 • „50 години Етнология във ВТУ – Етнографските експозиции – инструмент за формиране на национална памет“ – 4–5 юни 2013 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“

 • „50 години Етнология във ВТУ – Граници и преходи в личния и обществения цикъл“ – 4 септември 2013 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Нова и най-нова история на България“

 • Четвърта международна конференция „Балканите – език, история, култура“ – 18–19 октомври 2013 г.
  Организатори: Исторически факултет, Филологически факултет, Център „Балкани“

 • Осма научна конференция „България, българите и Европа - мит, история, съвремие“ – 31 октомври 2013 г.
  Организатор: Исторически факултет

 • „Най-хубавите ливади на света: кръстоносни походи и кръстоносци на Балканите“ – 7–9 ноември 2013 г.
  Организатори: Исторически факултет, катедра „Стара и средновековна история“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, Чикагски университет, Илинойс, САЩ, Университет на Тенеси – Ноксвил, САЩ

2012

 • Втори мартенски студентски четения – 16 март 2012 г.
  Организатор: Исторически факултет

 • Седма научна конференция „България, българите и Европа - мит, история, съвремие“ – 30 октомври 2012 г.
  Организатор: Исторически факултет
СПОДЕЛИ В