Студентски научен художественотворчески форум на тема „Учителската професия през погледа на студента”

 На 15.04.2022 г. се постави началото на студентските научни и художественотворчески дейности, утвърдили се като традиционни за Филиал-Враца на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”. В първия форум, с който стартираха студентските прояви, участниците представиха своите виждания за „учителската професия” в три рубрики – компютърна презентация, есе и фотоколаж. Шестдесет и двама Студенти от различни курсове на специалностите „Предучилищна и начална училищна педагогика”, „Начална училищна педагогика и чужд език”, „Предучилищна педагогика и чужд език”, „Начална училищна педагогика и специална педагогика”, „Социална педагогика”, „Педагогика на обучението по история и философия”, проявиха изключителна активност и оригиналност при характеризиране образа на съвременния учител.

Директорът на Филиала – доц. д-р Рени Христова-Коцева приветства участниците за проявената активност и им пожела успешно представяне.

Журито в състав:

 • гл. ас. д-р Елица Александрова – председател и членове:
 • гл. ас. д-р Мила Гълъбова
 • ас. Надя Коцева и системен администратор Тодор Петров, беше затруднено при номиниране на представените интересните творчески разработки. След задълбочено обсъждане се оформи следното класиране

КОМПЮТЪРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ

 • първо място Мариела Иванова Димитрова – специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, 3 курс
  Тошка Бориславова Венциславова – специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, 3 курс
  Рая Милтонова Симеонова – специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, 3 курс
 • второ място Студенти от специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, 2 курс
 • трето място Ивелина Добринова Ямукова-Ангелова – специалност „Начална училищна педагогика и специална педагогика“, 2 курс
 • Поощрителна награда Радослава Георгиева Георгиева – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс
 • Специална награда Лена Борисова Йорданова – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 2 курс

ЕСЕ

 • първо място Веселка Димитрова Стефанова – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс
 • второ място Веселка Миткова Борисова – специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, 4 курс
 • трето място Мариана Веселинова Тошева – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 2 курс
 • Поощрителна награда Гълъбина Бориславова Иванова – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс

ФОТОКОЛАЖ

 • първо място Мариана Веселинова Тошева – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 2 курс
 • второ място Мария Младенова Борисова-Иванова – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 2 курс
 • трето място Гълъбина Бориславова Иванова – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс
  Михаела Цветанова Иванова - специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс
  Мирослава Сашкова Георгиева – специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 3 курс
 • Поощрителна награда Анджела Ивайлова Костадинова – специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, 1 курс

Със специална награда беше отличена Лена Борисова Йорданова, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 2 курс, за авторски римуван текст и илюстрации към груповия проект на целия курс – „Приказни герои” и самостоятелна авторска разработка „Житената питка”.

Всеки студент получи сертификат да участие.

СПОДЕЛИ В