Студентски четения 2022

На 13 май 2022 година във Филиал-Враца на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” се проведоха традиционните „Студентски четения“.

В тях участваха 16 студенти от различни курсове и специалности, които мотивирани от научните консултанти, представиха оригинални разработки.

Всички студенти и преподаватели преживяхме празник на словото, по време на който участниците ни представиха своите идейни виждания, както за класиците на българската литература, така и нови малко познати автори, оригиналните текстове, на които са близки до света на съвременното дете.

Емоционален завършек беше атрактивното представяне на съпровод с детски музикални инструменти в уроци по музика (1-4 клас) от Вилиана Иванова Найденова и Нелина Валериева Боянова.

Сред представените авторски творби за участие в Седемнадесета студентска научна сесия на Педагогически факултет бяха номинирани:

  • Глория Цветанова Костадинова, тема „Падение и самозабрава в разказа „Пази, боже, сляпо да прогледа“ от Алеко Константинов“, специалност „Педагогика на обучението по български език и история“, 4 курс, научен консултант проф. дфн Христо Манолакев. Павлина Кирчова Попова, тема „История на моето родно училище – II-ро ОУ „Иван Вазов“, гр. Вълчедръм“, специалност „Социална педагогика“, 1 курс, научен консултант гл. ас. д-р Емил Спасов.
  • Ива Илиева Димитрова, тема „Петя Кокудева. Детски стихотворения“, специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, 1 курс, научен консултант гл. ас. д-р Мила Гълъбова.
  • Вилиана Иванова Найденова и Нелина Валериева Боянова, тема „Съпроводът с детски музикални инструменти в урока по музика (1-4 клас)“, специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, 3 курс, научен консултант гл. ас. д-р Мариан Ангелов.

СПОДЕЛИ В