Студентски работилници на тема „Генериране на педагогически идеи” 2022

На 20 май 2022 година дворът на Филиал-Враца се превърна в творителница на креативни идеи – студенти и преподаватели, деца и ученици от базови институции, и техните учители заедно създават многообразие от творчески продукти.

Емоционално настроение създаде изпълнението на децата от ДГ „Брезичка“ гр. Враца, група „Мечо пух“ с музикален ръководител Пламена Ценова и учители на групата – Маргарита Христова и Здравка Ангелова. Те изпълниха песента „Тръгнала е Дена“ и музикална интерпретация от „Детски оркестър“.

Никола Николаев от 1 клас при СУ „Христо Ботев“ пламенно изпълни стихотворението „Кирил и Методий“ от Стоян Михайловски.

Студентите от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, 3 курс и Начална училищна педагогика и чужд език, 3 курс, с научен ръководител гл. ас. д-р Мариан Ангелов, представиха много добра екипна работа, в изпълнението на различни музикални инструменти.

Първокурсниците от специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, съвместно със студентите от специалност Начална училищна педагогика и Специална педагогика, 2 курс, представиха -„Работилница по писане“, „Работилница за букви“, „Работилница - Оцветяваме приказки“, „Работилница – Представяме детска книжка „Лулу“ от П. Кокудева“ с научен ръководител гл. ас. д-р Мила Гълъбова. Чрез иновативни решения показаха, как по-интересно може да се пише и чете.

Креативни творчески решения предложиха студентите от специалност „Социална педагогика“, 1 курс и „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 2 курс, в студентска работилница „Вълшебното дърво“ с научни ръководители гл. ас. д-р Елица Александрова и ас. д-р Анна Целова.

В работилницата „Книгата – прозорец към света“ под ръководството на доц. д-р Светлана Ангелова и ас. Надя Коцева студентите от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, 1 курс представиха чрез гатанки и рисунки, разпознаването и разгадаването на различни букви.

Студентска работилница „One, two, three, play with me“ с научен ръководител преподавател Лариса Грунчева, със студенти от специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“, 1 курс и студентски работилници „Alphabet“, „Family“ и „Parts of the body“ с научен

ръководител преподавател Лилия Александрова със студенти от специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“, 1 курс демонстрираха как със забавност и лекота може да се учи английски език.

В навечерието на най-светлия български празник 24 май студенти, преподаватели, учители и деца изживяха заедно щастието да творят заедно.

СПОДЕЛИ В