Майски празници на студентското творчество 2021 година

През месец май 2021 година във Филиал-Враца на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий” се проведоха два научни художественотворчески форума, в които студентите, мотивирани и насърчавани от преподавателите, споделиха свои оригинални виждания и идеи за образованието, науката и културата.

Студентските прояви се организират по повод на 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. И тази година в „Студентски четения” се включиха студенти от всички специалности на Филиала. Те представиха авторски текстове с интересна и разнообразна тематика. Модератор на студентските четения бе проф. дн Христо Манолакиев, който създаде творческа атмосфера и предразположи всеки от участниците към спокойно и убедително представяне на своята изследователска теза. Студентите показаха изследователски усет и обосновано защитиха своите гледни точки. Сред представените авторски творби за участие в Шестнадесетата международна студентска сесия на Педагогически факултет бяха номинирани:

Мария Младенова Борисова-Иванова, тема „Система на предучилищното образование в България“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ 1 курс, научен консултант доц. д-р Иван Миленски;

Мариана Веселинова Тошева, тема „Възникване на образованието в село Литаково“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“, 1курс, научен консултант гл. ас. д-р Емил Спасов

Камелия Станимирова Миленова, тема „Формиране на екологосъобразно отношение към природата в 5-7 годишните деца“, специалност „Предучилищна педагогика и чужд език“ 1 курс, научен консултант доц. д-р Иван Миленски;

Доника Красимирова Каменова, тема „Развитие на образованието в село Сланотрън“, специалност „Предучилищна и начална училищна педагогика“ 1курс, научен консултант гл. ас. д-р Емил Спасов;

Бетина Иванова Милчева, тема „Съвременното семейство – проблеми и тенденции“, специалност „Начална училищна педагогика и чужд език“ 2 курс, научен консултант гл. ас. д-р Даринка Костадинова;

Глория Цветанова Костадинова, тема „Образът на българския учител и мечтаната свобода в разказа на Елин Пелин ,,Душата на учителя“, специалност „Педагогика на обучението по български език и история“ 3 курс, научен консултант проф. дфн Христо Манолакев.

СПОДЕЛИ В