Студентски работилници на тема „Генериране на педагогически идеи”

Над 90 студенти от специалностите Предучилищна и начална училищна педагогика, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език и Социална педагогика се включиха в студентските работилници и генерираха иновативни практико-приложни идеи. Първокурсниците от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика демонстрираха отлична екипна работа в организираните две работилници като представиха авторски сценарий на приказки и показаха завидни сръчности в изработването на декори, костюми и реквизит за приказни герои, мотивирани от техния научен ръководил гл. ас. д-р Мила Гълъбова. Студентите от втори курс на същата специалност с научен ръководител доц. д-р Светлана Ангелова заявиха отговорното си отношение към природата, нейното опазване и съхраняване. Релаксиращи техники показаха студентите от специалност Социална педагогика, втори курс, вдъхновени от гл. ас. д-р Елица Александрова и ас. д-р Анна Целова. Оригинални идеи споделиха студентите от специалност Начална училищна педагогика и чужд, втори курс с научен ръководител гл. ас. д-р Даринка Костадинова. Работилницата за интерактивни игри „Музикална главоблъсканица”, представена от Румяна Руменова Борисова, трети курс от специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, с научен ръководител гл. ас. д-р Мариан Ангелов, разкри богатството на музикалните интерпретации и внесе много настроение. Студентите от специалностите Начална училища педагогика и чужд език и Предучилищна педагогика и чужд език, насърчавани от техните преподаватели Лилия Александрова и Лариса Грунчева, показаха как със забавност и лекота може да се овладява английски език от деца на предучилищна и начална училищна възраст. Модератор на събитието бе гл. ас. д-р Елица Александрова.

Поздравления за творческия ентусиазъм и оригиналните идеи! Пожелаваме Ви да запазете творческото вдъхновение и да развивате креативността си!

СПОДЕЛИ В