График за провеждане на държавна изпитна сесия - юни/юли; септември 2021

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

1.2. Педагогика

 • Специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА
 • образователно-квалификационна степен "бакалавър"
  • Писмен държавен изпит:
   • 23.06.2021 г. (сряда), от 09.00 ч., зали: 104, 105 и 106 на Филиал-Враца
   • 07.09.2021 г. (вторник), от 09.00 ч., зали: 104, 105 и 106 на Филиал-Враца
  • Защита на дипломни работи:
   • 23.06.2021 г. (сряда), от 11.00 ч., он-лайн
   • 07.09.2021 г. (вторник) – 11,00 ч., он-лайн
 • Специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
 • образователно-квалификационна степен "бакалавър"
  • Писмен държавен изпит:
   • 23.06.2021 г. (сряда), от 09.00 ч., зала 107 на Филиал-Враца
   • 07.09.2021 г. (вторник), от 09.00 ч., зала 107 на Филиал-Враца
  • Защита на дипломни работи:
   • 23.06.2021 г. (сряда), от 11.00 ч., он-лайн
   • 07.09.2021 г. (вторник) – 11,00 ч., он-лайн
 • Специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
 • образователно-квалификационна степен "бакалавър"
  • Писмен държавен изпит:
   • 23.06.2021 г. (сряда), от 09.00 ч., зала 108 на Филиал-Враца
   • 07.09.2021 г. (вторник), от 09.00 ч., зала 108 на Филиал-Враца
  • Защита на дипломни работи:
   • 23.06.2021 г. (сряда), от 11.00 ч., он-лайн
   • 07.09.2021 г. (вторник) – 11,00 ч., он-лайн
 • Специалност СОЦИАЛНА ПЕДАГОГИКА
 • образователно-квалификационна степен "бакалавър"
  • Писмен държавен изпит:
   • 24.06.2021 г. (четвъртък), от 09.00 ч., зали: 104 и 105 на Филиал-Враца
   • 13.09.2021 г. (понеделник), от 09,00 ч., зала 104 Филиал-Враца
  • Защита на дипломни работи:
   • 23.06.2021 г. (сряда), от 11.00 ч., он-лайн
   • 13.09.2021 г. (понеделник), 11.00 ч., он-лайн
 • Специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
 • Специалност НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА И ЧУЖД ЕЗИК
 • образователно-квалификационна степен "бакалавър"
  • Писмен държавен изпит по английски език:
   • 02.07.2021 г. (петък) от 09.00 ч., зали: 104 и 105 на Филиал-Враца
   • 03.09.2021 г. (петък) от 09.00 ч., зали: 104 и 105 на Филиал-Враца

1.3. Педагогика на обучението по…

 • Специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ И ИСТОРИЯ
 • образователно-квалификационна степен "бакалавър"
  • Писмен държавен изпит по история
   • 23.06.2021 г. (сряда) от 9.00 ч., зала: 203 на Филиал-Враца
  • Писмен държавен изпит по български език и литература
   • 28.06.2021 г. (понеделник) от 9.00 ч., зала: 306 на Филиал-Враца
   • 08.09.2021 г. (сряда) от 9.00 ч. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
  • Защита на дипломни работи по български език и литература
   • 02.07.2021 г. (петък), от 9.00 ч., он-лайн
   • 13.09.2021 г. (понеделник), от 9.00 ч., във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
 • Специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ
 • образователно-квалификационна степен "бакалавър"
  • Писмен държавен изпит по история
   • 23.06.2021 г. (сряда) от 9.00 ч. в зала: 204 на Филиал-Враца
  • Писмен държавен изпит по философия
   • 2.07.2021 г. (петък) от 10.00 ч., зала: 106 на Филиал-Враца
   • 13.09.2021 г. (понеделник) от 9.00 ч. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Корпус 5
  • Защита на дипломни работи по философия
   • 02.07.2021 г. (петък), от 10.00 ч., он-лайн
   • 13.09.2021 г. (понеделник), от 9.00 ч. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Корпус 5
 • Специалност ПЕДАГОГИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ И ГЕОГРАФИЯ
 • образователно-квалификационна степен "бакалавър"
  • Писмен държавен изпит по география
   • 25.06.2021 г. (петък) от 9.00 ч., зала: 104 на Филиал-Враца
  • Писмен държавен изпит по български език и литература
   • 28.06.2021 г. (понеделник) от 9.00 ч., зала: 307 на Филиал-Враца
   • 08.09.2021 г. (сряда) от 9.00 ч. във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
  • Защита на дипломни работи по български език и литература
   • 02.07.2021 г. (петък), от 9.00 ч., он-лайн
   • 13.09.2021 г. (понеделник), от 9.00 ч., във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

 • Специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (за завършили в същото проф. направление)
 • Специалност ПНУП. ПЕДАГОГИЧЕСКОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАЧАЛНИЯ ЕТАП НА СОУ (за завършили в същото проф. направление)
 • образователно-квалификационна степен "магистър"
  • Писмен държавен изпит:
   • 24.06.2021 г. (четвъртък), от 9,00 ч., зали: 106, 107 и 108 на Филиал-Враца
   • 09.09.2021 г. (четвъртък), от 9,00 ч., зала 106 на Филиал-Враца
  • Защита на дипломни работи:
   • 24.06.2021 г. (четвъртък), от 10,00 ч., он-лайн
   • 09.09.2021 г. (четвъртък), от 10,00 ч., он-лайн
 • Специалност ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА (за завършили в друго професионално направление)
 • образователно-квалификационна степен "магистър"
  • Писмен държавен изпит:
   • 28.06.2021 г. (понеделник), от 9,00 ч., зали: 104, 105, 106, 107, 108, 203, 204, 205, 206 и 305 на Филиал-Враца
   • 09.09.2021 г. (четвъртък), от 9,00 ч., зали: 104, 105, 106, 107, 108 на Филиал-Враца
  • Защита на дипломни работи:
   • 28.06.2021 г. (понеделник), от 10,00 ч., он-лайн
   • 09.09.2021 г. (четвъртък), от 10,00 ч., он-лайн
 • Специалност СОЦИАЛНА РАБОТА С ДЕЦА В РИСК
 • образователно-квалификационна степен "магистър"
  • Писмен държавен изпит:
   • 24.06.2021 г. (четвъртък), от 9,00 ч., зала 203 на Филиал-Враца
   • 13.09.2021 г. (понеделник), от 9,00 ч., зала 203 на Филиал-Враца
  • Защита на дипломни работи:
   • 23.06.2021 г. (сряда), от 10,00 ч., он-лайн
   • 13.09.2021 г. (понеделник), от 10,00 ч., он-лайн
 • Специалност ПОЛИТОЛОГИЯ. ДИПЛОМАЦИЯ И НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
 • образователно-квалификационна степен "магистър"
  • Защита на дипломни работи:
   • 22.06.2021 г. (вторник), от 9,00 ч., он-лайн
   • 13.09.2021 г. (понеделник), от 9,00 ч., във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Корпус 5
СПОДЕЛИ В