График за провеждане на държавен практико-приложен изпит май, юни, юли/септември 2021

Уважаеми студенти,
Това са датите за провеждане на държавния практико-приложен изпит. Изпитът ще се проведе он-лайн. Всеки от Вас на служебния си имейл ще получи линк за достъп до виртуалната зала и указания за начина, по който ще се проведе изпита.

Пожелаваме Ви успех!

ОКС „БАКАЛАВЪР”

Държавен (практико-приложен) изпит

Специалност

Дата

Час

1.2 Педагогика

 1. Предучилищна и начална училищна педагогика

Разпределението в две групи е поставено след графика.

3 юни 2021 г.

3 септември 2021 г.

9.00 ч. (он-лайн)

9.00 ч (он-лайн)

 1. Предучилищна педагогика и чужд език

4 юни 2021 г.

3 септември 2021 г.

9.00 ч (он-лайн)

9.00 ч. (он-лайн)

 1. Начална училищна педагогика и чужд език

4 юни 2021 г.

3 септември 2021 г.

9:00 ч (он-лайн)

9.00 ч. (он-лайн)

 1. Социална педагогика

28 май 2021 г.

3 септември 2021 г.

9:00 ч (он-лайн)

9.00 ч. (он-лайн)

 1. Държавен (практико-приложен) изпит по английски език за специалност ПУПЧЕ и НУПЧЕ

3 юни 2021 г.

3 септември 2021 г.

9.30 ч (он-лайн)

9.00 ч. (он-лайн)

1.3 Педагогика на обучението по….

1. Педагогика на обучението по български и история

Изпит по история:

15 май 2021 г.

17 май 2021 г.

20 май 2021 г.

Изпит по български език и литература:

13 май 2021 г.

13 септември 2021 г.

10.00 ч.

14.00 ч.

14.00 ч.

9.00 ч.

2. Педагогика на обучението по история и философия

Изпит по философия:

01 юли 2021 г.

24 септември 2021 г.

Изпит по история:

15 май 2021 г.

17 май 2021 г.

20 май 2021 г.

9.00 ч. (он-лайн)

9.00 ч.

10.00 ч.

14.00 ч.

14.00 ч.

3. Педагогика на обучението по български и география

Изпит по география:

13 май 2021 г.

Изпит по български език и литература:

11 май 2021 г.

13 септември 2021 г.

08.00 ч.

9.00 ч.

9.00 ч.

4. Педагогика на обучението по математика и информатика

Изпит по информатика:

12 май 2021 г.

Изпит по математика:

12 май 2021 г.

14.00 ч.

15.30 ч.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОКС „БАКАЛАВЪР“
СПЕЦИАЛНОСТ „ПРЕДУЧИЛИЩНА И НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ПЕДАГОГИКА”

Първа подгрупа

 1. Димитрина Росенова Димитрова – фак. № 0761
 2. Валя Цветанова Илиева – фак. № 0762
 3. Бетина Радославова Николова – фак. № 0764
 4. Тина Валериева Емилова – фак. № 0765
 5. Татяна Петкова Христова – фак. № 0766
 6. Симона Ивова Ангелова – фак. № 0767
 7. Габриела Людмилова Цветанова – фак. № 0768
 8. Ива Стилиянова Попова – фак. № 0770
 9. Полина Пламенова Павлова – фак. № 0772
 10. Наташа Иванова Петрова – фак. № 0773
 11. Силвия Николаева Георгиева – фак. № 0775

Втора подгрупа

 1. Ирина Хрисимирова Йоцова – фак. № 0777
 2. Касандра Ивайлова Каменова – фак. № 0778
 3. Светла Велизарова Стефанова – фак. № 0780
 4. Весислава Ангелова Манчева – фак. № 0781
 5. Силвия Василева Генова – фак. № 0782
 6. Маргарита Сашова Илиева – фак. № 0784
 7. Красимира Иванова Христова – фак. № 0823
 8. Александра Валериева Александрова – фак. № 1821012877
 9. Борислава Любенова Трифонова – фак. № 1821011085
 10. Галина Валериева Кирилова – фак. № 1821011255
 11. Лилия Петрова Маринова – фак. № 1821013481

Важно! Всички студенти от другите специалности се явяват заедно в он-лайн залата на посочената дата и час.


ОКС „МАГИСТЪР“

Държавен (практико-приложен) изпит

Специалност

Дата

Час

1. Предучилищна и начална училищна педагогика (от друго професионално направление)

На 10 юни 2021 г. се провежда изпит с първа,

втора

и трета група.

На 11 юни 2021 г. се провежда изпит с четвърта,

пета

и шеста група.

9.00 ч.

9.15 ч.

9.30 ч.

9.00 ч.

9.15 ч.

9.30 ч.


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОКС „МАГИСТЪР“

Първа група

 1. Вероника Искренова Корчева – фак. № 1821012796
 2. Людмила Красимирова Любенова-Христова – фак. № 1821013957
 3. Мария Владимирова Георгиева – фак. № 1905014131
 4. Силвия Методиева Димитрова – фак. № 1921011901
 5. Радослав Емилов Иванов – фак. № 1921011930
 6. Ана Красимирова Илиева – фак. № 1921011955
 7. Десислава Валентинова Карамелска – фак. № 1921011964
 8. Ирена Атанасова Николова – фак. № 1921011978
 9. Надя Илиева Гечева – фак. № 1921011984
 10. Бинка Иванова Бочева – фак. № 1921011997
 11. Марина Димитрова Вълкова – фак. № 1921012005
 12. Натали Валериева Джикова – фак. № 1921012030
 13. Петя Александрова Ангелова – фак. № 1921012035
 14. Кремена Асенова Стоянова – фак. № 1921012067
 15. Лиляна Николаева Попова – фак. № 1921012080
 16. Нели Маринова Димитрова – фак. № 1921012084
 17. Гергана Георгиева Иванова-Костова – фак. № 1921012102
 18. Надежда Галинова Георгиева – фак. № 1921012107
 19. Детелина Христова Крачуновска – фак. № 1921012115
 20. Мариана Георгиева Захариева – фак. № 1921012118

Втора група

 1. Виктория Петьова Илиева – фак. № 1921012121
 2. Ивалина Стефанова Маринова – фак. № 1921012137
 3. Ангел Георгиев Карастоянов – фак. № 1921012155
 4. Ирина Станчева Игова – фак. № 1921012157
 5. Александър Пламенов Стефанов – фак. № 1921012165
 6. Мария Василева Вачева – фак. № 1921012167
 7. Мариета Илиева Робинзонова – фак. № 1921012172
 8. Галина Димитрова Димитрова-Миланова – фак. № 1921012178
 9. Младенка Красимирова Младенова – фак. № 1921012266
 10. Деница Цветанова Гарванска – фак. № 1921012273
 11. Мария Миланова Танчева – фак. № 1921012290
 12. Теодора Емилова Христова – фак. № 1921012293
 13. Нели Иванова Петкова – фак. № 1921012311
 14. Стилияна Милкова Костадинова – фак. № 1921012321
 15. Илияна Иванова Николова-Пенчева – фак. № 1921012324
 16. Илияна Красимирова Коцева – фак. № 1921012435
 17. Ирина Бисерова Станева-Борисова – фак. № 1921012448
 18. Мирелла Викторова Младенова – фак. № 1921012452
 19. Нели Красимирова Христова – фак. № 1921012462
 20. Наталия Ангелова Иванова – фак. № 1921012463

Трета група

 1. Росица Борисова Койнова – фак. № 1921012496
 2. Мария Емилова Иванова – фак. № 1921012531
 3. Петя Пламенова Семкова – фак. № 1921012539
 4. Албена Спасова Константинова – фак. № 1921012545
 5. Инна Цветкова Христова – фак. № 1921012567
 6. Пламена Велинова Младенова – фак. № 1921012574
 7. Донка Красимирова Димитрова – фак. № 1921013027
 8. Стефани Красимирова Кузова – фак. № 1921013134
 9. Боянка Кирилова Харалампиева – фак. № 1921013214
 10. Кристина Кирилова Илиева – фак. № 1921013215
 11. Камелия Кольова Иванова – фак. № 1921013217 
 12. Диана Георгиева Петрова – фак. № 1921013285
 13. Рени Светославова Колева – фак. № 1921013361
 14. Десислава Димитрова Гроздева – фак. № 1921013506
 15. Цена Младенова Димитрова – фак. № 1921013507
 16. Красимира Димитрова Милева – фак. № 1921013509
 17. Ирена Тошкова Петрова – фак. № 1921013546
 18. Силвия Николова Живкова – фак. № 1921013548
 19. Петя Пламенова Найденова – фак. № 1921013552
 20. Моника Тихомирова Цветкова – фак. № 1921013555

Четвърта група

 1. Илона Проданова Цветанова – фак. № 1921013556
 2. Димитрина Иванова Иванова – фак. № 1921013596
 3. Светлана Цветомилова Кулинска – фак. № 1921013604
 4. Росита Цветелинова Нешкова – фак. № 1921013607
 5. Мая Сергеева Кожухарска – фак. № 1921013618
 6. Вероника Захариева Въльовска – фак. № 1921013631
 7. Марина Михайлова Михайлова – фак. № 1921013643
 8. Лора Руменова Левянска-Кирилова – фак. № 1921013644
 9. Михаела Руменова Стоянова – фак. № 1921013658
 10. Теодора Красимирова Христова – фак. № 1921013661 
 11. Хана Стоянова Анастасова – фак. № 1921013662
 12. Диляна Красимирова Христова – фак. № 1921013665
 13. Дидка Ивова Йоткова – фак. № 1921013674
 14. Ина Иванова Димитрова – фак. № 1921013675
 15. Вержиния Теодосиева Атанасова-Йолова – фак. № 1921013683
 16. Милена Христова Христозова – фак. № 1921013686
 17. Лидия Пенчева Лалова – фак. № 1921013696
 18. Яница Росенова Ванчева – фак. № 1921013706
 19. Цветелина Венциславова Димитрова – фак. № 1921013718
 20. Вероника Добрева Иванова – фак. № 1921013738

Пета група

 1. Ивелина Йорданова Велчева – фак. № 1921013741
 2. Ина Маринова Панчева – фак. № 1921013744
 3. Нина Иванова Стаменова – фак. № 1921013745
 4. Станимира Иванова Ценова – фак. № 1921013746  
 5. Мария Илиева Лазарова – фак. № 1921013754
 6. Маргарита Илиева Лазарова – фак. № 1921013757
 7. Антоанета Христова Тонева – фак. № 1921013760
 8. Даяна Христова Стефанова – фак. № 1921013762
 9. Нанси Атанасова Николова – фак. № 1921013764
 10. Таня Петкова Тодорва – фак. № 1921013787
 11. Валентина Светославова Андреева – фак. № 1921013792 
 12. Илияна Юриева Борисова – фак. № 1921013803
 13. Таня Божидарова Спасова – фак. № 1921013844
 14. Нина Петрова Ценова-Георгиева – фак. № 1921013846
 15. Катя Цветиева Замфирова – фак. № 1921013850
 16. Елена Ангелова Николова – фак. № 1921013853
 17. Мануела Кирилова Петрова – фак. № 1921013854
 18. Жулиета Димитрова Тодорова – фак. № 1921013858
 19. Аня Любомирова Ангелова – фак. № 1921013867
 20. Цветелина Георгиева Нанкова – фак. № 1921013869

Шеста група

 1. Виктория Петрова Димитрова – фак. № 1921013871
 2. Соня Петрова Стефанова – фак. № 1921013875
 3. Елвира Петкова Мишина – фак. № 1921013887
 4. Борислава Младенова Георгиева – фак. № 1921013891
 5. Диляна Василева Динолова – фак. № 1921013895
 6. Цветелина Сергеева Маринова – фак. № 1921013900
 7. Лиляна Крумова Недкова – фак. № 1921013912
 8. Пламена Живкова Ценова – фак. № 1921013914
 9. Диляна Красимирова Цветанова – фак. № 1921013922
 10. Любимка Ивайлова Христова – фак. № 1921013930
 11. Паулета Никодимова Кръстева – фак. № 1921013932
 12. Таня Любенова Христова – фак. № 1921013965
 13. Петя Бориславова Ангелова-Дренярска – фак. № 1921013991
 14. Ваня Манолова Димитрова – фак. № 1921014042
 15. Ана Тонева Прокопова – фак. № 1921014071
 16. Пенка Тодорова Велчева – фак. № 1921014081
 17. Анелия Радкова Георгиева – фак. № 1921014098
 18. Галина Владкова Георгиева – фак. № 1921014101
СПОДЕЛИ В