Комисия по професионално практическо обучение

Мандат 2023-2027

Председател:

Членове:

  1. гл. ас. д-р Мила Гълъбова
  2. гл. ас. д-р Емил Спасов
  3. гл. ас. д-р Мариан Ангелов
  4. гл. ас. д-р Анна Целова
  5. ас. д-р Петко Пеков
  6. ас. Надя Коцева
  7. ас. Явор Венчев
  8. Пламена Цветанова  – директор на ДГ „Европейчета“
СПОДЕЛИ В